Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomten & haren!

Skapad 2021-01-12 13:31 i Hedekas skola Munkedal
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Motorik Estetisk verksamhet
Under kommande veckor kommer vi att ge oss iväg till ett litet hus vid skogens slut, vika träffar vi där? Med på denna tur är Du, jag, Tomten och haren.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med kommande arbete är att utifrån en för dig känd utgångspunkt inhämta kunskaper och lärdomar och på så vis utveckla dina färdigheter i olika sammanhang. 

Kopplingar till läroplanen

Aktuella mål till detta arbete presenteras nedan.

Mina mål;

Mina mål är baserade på läroplansmålen nedan.

Efter avslutat arbeta skall jag kunna;

 • Sjunga och teckna visan om tomten och haren
 • Kunna de tecken som för mig är aktuella
 • Använda mig av aktuella symboler till detta arbete
 • Visa och eller berätta om min bild
 • Kunna arbeta med min kropp i ett för mig känt sammanhang
 • Delge mina kunskaper i ett för mig känt sammanhang

Undervisning 

Under följande arbetsområde kommer vi att utgå ifrån visan och boken I ett hus vid skogens slut och genomföra ett terminslångt temaarbete. 

Vi kommer att;

 • Arbeta med bilder och symboler
 • Tecken 
 • Sång
 • Arbeta med kroppsuppfattning och självkännedom
 • Genomföra olika praktiska och teoretiska övningar
 • Arbete med berättelse

Genomförande

Du kommer att få;

 • Arbeta med sång och tillhörande tecken
 • Tillverka ett eget sångkort som kommer att användas i olika sammanhang
 • Arbeta

Bedömning

 • Bedömning sker på Unikum i slutet av vårterminen 2021. 

Dokumentation

 • Dokumentation sker via din lärlogg på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: