👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Bokstav

Skapad 2021-01-12 13:39 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola F Svenska
Vi väcker barnens intresse för alfabetet och barnen får bekanta sig med bokstävernas form och ljud. Arbetet pågår under ett helt läsår med en bokstav i veckan.

Innehåll

Mål

 • Bli bekant med bokstävernas namn.
 • Bli bekant med bokstävernas form, versal och gemen.
 • Börja urskilja första ljuden i ord.
 • Börja koppla fonem till bokstav. 
 • Testa och pröva olika tekniker i bild och form.
 • Bli bekant med digitala verktyg.

Genomförande

 • Vi presenterar en bokstav varje vecka genom att visa bokstaven och berätta hur den låter.
 • Barnen får komma på ord som börjar på respektive bokstav. Vi samlar ord tillsammans.
 • Vi gör en praktisk uppgift kopplad till bokstaven till exempel genom att använda kroppen samt bild och form.
 • Vi ser på Fem myror är fler än fyra elefanter eller Livet i bokstavslandet.   
 • Vi använder ipads och programmet skolplus. Där får barnen bland annat träna på ljud och på hur dem låter. Ljuden i ord samt alfabetisk ordning.
 •  
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -