👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2021-01-12 13:41 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Teknik
Tekniken på vårterminen kommer att handla om att rita skisser, konstruera, utvärdera bygget och komma på förbättringar. Vi kommer blicka tillbaka på teknikens utveckling och fundera på var tekniken är på väg. Vi kommer även arbeta med programmering och att producera film med koppling till temaområden.

Innehåll

Pedagogisk planering: TEKNIK                          S3A/VT21

 

Mål

·         måltavla - Genuin ResursDu ska kunna bygga och konstruera av olika material.

·         Du ska kunna göra enkla skisser.

·         Du ska känna till och kunna diskutera hur teknik har förändrats över tid

och jämföra dåtid och nutid samt blicka in i framtid.

·         Du ska kunna följa en skriftlig instruktion och programmera i scratch jr.

·         Du ska ge några exempel på hur dagens teknik härmat naturen.

·         Du ska vara aktiv och delaktig på lektionerna och i grupparbeten.

 

 

 

Arbetsformer

·         Titta på filmer

·         Läsa och följa instruktioner, muntliga och skriftliga

·         Arbeta med programmering på Ipad bl.a. scratch jr

·         Rita skisser på uppfinningar och bygga föremål

·         Undersöka broars konstruktion och ta reda på hur man kan bygga en stabil bro

·         Göra stop motion- film av våra kapitelböcker ”den magiska dörren”

·         Samtal och diskussion i helklass och mindre grupper.

·         Genomföra byggen och konstruktioner enskilt och i grupp

 

 

 

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att vara aktiv på lektionerna vid gemensamma genomgångar

och grupparbeten.

·         Förmåga att följa instruktioner, muntliga och skriftliga.

·         Din förmåga att arbeta med enkla dokumentationer t.ex. skisser samt med konstruktioner.

·         Förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter.

·         Din förmåga att delta i samtal om teknisk.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3