👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ekorren

Skapad 2021-01-12 13:46 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hållbar utveckling. Omsorg om varandra och vår natur.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse?

Intresserade av ekorren och babblarna. Sjunger ekorren satt i granen, målat kottar från skogen. Förstår att man inte skall skräpa ner i naturen.

Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Att få kunskap om naturen och allemansrätten. Fortsätta att arbeta vidare med hur vi ska vara mot varandra.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Vi vill att barnen ska förstå olika begrepp som t.ex. ekorre, brun, kotte, grön osv. Barnen ska också lära sig att ta hand om, och vara rädd om varandra, naturen och vår miljö både inom- och utomhus.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi:

Metod: Genom att dramatisera sången "ekorren satt i granen" både på förskolan och i skogen(björket).

Material: Böcker, Ipad, sånger, handdockor, färger samt annat naturmaterial.

Miljö: Förskolan och skogen(björket).

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________