👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A kap 5 prov 3.

Skapad 2021-01-12 13:49 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Matematik
I vårt arbete med matematik under höstterminen i år 6 kommer vi arbeta med boken Matteborgen 6A. Vi kommer att lyfta fram olika metoder för att lösa matematiska utmaningar, samt utbyter tankar och lär av varandra.

Innehåll

För att utveckla dina kunskaper i matematik under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med materialet Matteborgen 6a. Där ingår följande teman:

Kap 5. 

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar och aktiviteter där vi lär oss av varandra

- genom färdighetsträning i arbetsboken

- problemlösning i par,grupp och enligt EPA-metoden.

 

Bedömning

Bedömning sker genom löpande formativ bedömning under lektionerna, samt avstämningar i form av diagnoser och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A kap 5 prov 3

Förmåga ej godkänd.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Metod
1, 2 & 3.
 • Ma  A 6
Du klarar av 3 av 4 uppgifter på fråga 1.
Du klarar av fråga 1 & 2.
Du klarar av samtliga frågor 1, 2 & 3.