👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2021-01-12 13:52 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Världskrigen Bakgrund, förlopp, konsekvenser
Grundskola 9 Historia
Världskrigen Vilka var orsakerna till de båda världskrigen? Vilka konsekvenser fick krigen för Mellankrigstiden och Efterkrigstiden? Hur kan man använda olika källor för att få reda på mera om krigen och människors villkor under 1900-talet?

Innehåll

 Historia Planering 

 

Syfte 

 

Ni ska arbeta med utvecklingen i Europa och världen som ledde fram till Första Världskriget. 

Ni kommer få kunskap om hur situationen såg ut efter det Första Världskriget, hur flera länder gick mot diktatur och miljontals människor utsattes för förtryck.   

 

Ur Centralt innehåll Historia Skolverkets Kursplan 

 

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 

  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 

  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 

  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 

Hur historia används och historiska begrepp 

  • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag. 

  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. 

  • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. 

 

 

Material  

Historia Utkik Gleerups förslag  

s. 146-167, 190-251 

 

Arbetssätt 

Arbete med lärobokens uppgifter. 

Diskussioner och övningar i klassrummet.  

Uppgifter och reflektion kring faktafilmer om denna period. 

 

Redovisning 

Löpande under lektioner och uppgifter vi arbetar med. Prov, samtal och skriftliga uppgifter meddelas när och vad under arbetets gång.