👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 4 2020/2021

Skapad 2021-01-12 13:56 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Religionerna växer fram.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi lär oss om hur religionerna växte fram, om gamla testamentet, (GT) Judendomen, nya testamentet och om kristendomen.

Innehåll

Vi kommer att läsa om

Religionerna växer fram:

 • Ursprungsfolkens religioner
 • Samerna blir kristna
 • Religionen i Norden förr i tiden
 • Några gudar i fornnordisk religion
 • Världsreligioner
 • Religionernas ursprung

Gamla testamentet:

 • Berättelser om den första tiden
 • Tre mycket gamla berättelser
 • Abraham
 • Isak- Abrahams och Saras son
 • Abrahams släkt blir ett folk
 • Josef i egypten
 • Mose får ett uppdrag
 •  Israels folk lämnar Egypten
 • Israels folk vid berget Sinai
 • Tre kungar
 • Salomo bygger tempel
 • Profeter, psalmer, och ordspråk

Judendomen:

 • Ett folk- en religion
 • Att leva som jude
 • Synagogan
 • Högtider och riter
 •  Det bästa är gemenskapen

Nya testamentet:

 • Jesus föds
 • Jesus som barn
 • Jesus döps
 • Jesus gör under
 • Jesus möter människor
 • Jesus berättar och undervisar
 • Jesus- vem var han?
 • Jesus i Jerusalem
 • Påskmåltiden
 • Jesus förhörs och döms
 • Jesus korsfästs
 • Jesus visar sig
 • De första kristna

Kristendomen:

 •  Kristendomen sprids
 • kristendomen i öst och väst
 • Kristendommen kommer till Sverige
 •  Franciskus och Birgitta
 • Nya kyrkor
 •  Kungen blir kyrkans ledare
 • Frikyrkor
 • Att leva som kristen
 •  Högtider och riter
 • Någon som alltid lyssnar.

Arbetssätt
Undervisningen kommer att genomföras med hjälp av:

 • Läroboken Puls Religion 
  - läsa och lyssna på texter, 
  - arbeta med begrepp,
  - arbetsblad.
 • Skrivboken
  - anteckningar och förklaringar av begrepp,
  - svar på frågor som ska ske skriftligt.
 • Diskussioner och samtal.
 • Frågor som ska besvaras enskilt/i par/i grupp, både muntligt och skriftligt. 
 • Olika filmer för att bland annat få en förförståelse för texterna i läroboken. 

 

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

Kommunikativ förmåga:

Resonera kring det vi jobbat med (film, text)

Analysförmåga:

Kunna beskriva och jämföra

Begreppslig förmåga:

Använda och förklara med hjälp av områdets centrala begrepp.  

 

 

Området avslutas med ett skriftligt test, där du får chans att visa vad du har lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6