👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 VT-2021

Skapad 2021-01-12 14:09 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Läromedel Gracias.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkommen till undervisningen i spanska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på spanska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Läromedel som används: Gracias

Innehåll

 

Innehåll 

En detaljerad information av lektionsplaneringar och läxor vecka för vecka kommer att delas under lektionen. Du kommer också att finna en länk i Kalendern.  Har du frågor och funderingar kontakta: Jeannetthe.diaz@vaxholm.se

Exempel på moment som ingår i årskurs 7

Köpa glass och läsk, berätta och samtala lite mer om dig själv, lite om Sydamerikas geografi, vanliga husdjur, användbara turistfraser, berätta om dig och din familj, namn på kläder, beskriva utseende, klockan, veckodagarna, tala om din fritid, samtala om vad du måste göra, tala om vädret, tala om olika länder och använda släkt ord, tala om framtiden. 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

Bedömning av elevernas uppgifter sker utifrån Skolverkets betygskriterier.
Från och med ht -2019 har Kronängsskolan tagit bort bedömning genom matriser.
Återkoppling till eleverna på uppgifter/prov etc. kan ske muntligt eller skriftligt i Teams under fliken "Uppgifter".
Eleverna kommer även att få göra egna skriftliga reflektioner kring sitt lärande.
Läraren kommer att kontakta vårdnadshavare vars barn riskerar att få F i ämnet.
Vi uppmanar vårdnadshavaren och barnet att hemma samtala om skoluppgifterna och följa upp dem via Teams.

 

Uppgifter

  • Hemuppgifter och planering, spanska år 7