👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-01-12 14:20 i Träkvista skola Ekerö
Grundskola 5 Fysik
Vad är magnetism? Finns det olika magneter? Vad använder vi magneter till? Finns det magneter där vi minst anar?

Innehåll

Lära dig om hur magneter och kompass fungerar
Lära dig hur man kan skapa en magnet
Lära dig om permanentmagneter och elektromagneter

Matriser

Fy
Magnetism hösten 2020

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan ge exempel på någon sorts magnet.
Jag kan ge några exempel på olika sorters magneter.
Jag kan ge flera exempel på olika sorters magneter.
Jag kan ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge några exempel på egenskaper hos magneter och beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge något exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt.
Jag kan ge några exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och förklara varför.
Jag kan ge flera exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och utförligt förklara varför.
Jag kan ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Jag kan ge några exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur det fungerar.
Jag kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett utförligt sätt beskriva hur det fungerar.
Jag kan berätta någon historisk berättelse om magnetism och vilken betydelse det haft för människor.
Jag kan berätta några historiska berättelser om magnetism och vilken betydelse de haft för människor.
Jag kan berätta flera historiska berättelser om magnetism och ge exempel på vilken betydelse och vilka konsekvenser de haft för människor.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.