Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema SAGOR (svenska)

Skapad 2021-01-12 14:27 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med olika slags sagor. Du får lära dig vad som är typiskt för olika typer av sagor och läsa några sagor. Du får även skriva egna sagor och andra typer av texter.

Innehåll

Ämnesområdet är indelat fyra olika delar som har var sin Unikum-uppgift kopplad till sig. Det mest är via Gleerups portal. När du är klar med en uppgift får du nästa och så vidare.

Delarna är:

1. Uppvärmning: "5-raders-sagan"

2. Lära sig om sagor

3. Läsa sagor

4. Skriva egna texter + kamratrespons och bearbetning

Uppgifter

 • 5-raders-sagan

 • Lära sig om sagor

 • Läsa sagor

 • Skriva egna texter + kamratrespons och bearbetning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Tema SAGOR (svenska)

Läsa, sammanfatta och tolka:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar läsförståelse...
Ännu ej visat i detta arbetsområde
på grundläggande nivå genom att göra enkla sammanfattningar.
på god nivå genom att göra utvecklade sammanfattningar.
på mycket god nivå genom att göra väl utvecklade sammanfattningar.
Tolkar och drar slutsatser...
Ännu ej visat i detta arbetsområde
på grundläggande nivå genom att föra enkla resonemang.
på god nivå genom att föra relativt väl utvecklade resonemang.
på mycket god nivå genom att föra välutvecklade resonemang.

Skriva egna texter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Följer regler och normer för språket...
Ej i tillräcklig omfattning. Behöver bearbeta sin text när det gäller tydlighet.
på grundläggande nivå genom att använda i huvudsak fungerande meningsbyggnad och flyt i texten.
på god nivå genom att variera sitt språk och visa relativt god säkerhet gällande flyt och skrivregler i texten.
på mycket god nivå genom god språklig variation, gällande ordval och meningsbyggnad, samt säkerhet i användandet av skrivregler.
Visar typiska drag för saga/fabel...
Ej i tillräcklig omfattning. Behöver utveckla genom att lägga in flera sagoingredienser i sin text.
på grundläggande nivå genom att använda vissa typiska drag från sagans värld.
på god nivå genom att använda flera olika sagoingredienser i texten.
på mycket god nivå genom att använda sagoingredienser på ett medvetet sätt genom texten.
Använder beskrivningar och berättargrepp...
Ej i tillräcklig omfattning. Behöver utveckla handlingen i sin text genom att beskriva mer i detalj.
på grundläggande nivå genom att få fram en handling i berättelsen och använda enkla beskrivningar.
på god nivå genom att skapa en utvecklad handling och använda beskrivningar av personer/miljö som fördjupar förståelsen av texten.
på mycket god nivå genom att skapa intresse/spänning i handlingen, samt förhöja texten med utvecklade gestaltningar av personer/miljö.

Kamratrespons:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan ge och ta respons ...
Ej visat tillräckligt av detta ännu.
på en enkel nivå t.ex. genom att ge korta kommentarer om en annan elevs text.
på en relativt utvecklad nivå, t.ex. genom att ge rimliga förslag på förbättringar till en annan elevs text.
på en utvecklad nivå, t.ex. genom att ge konkreta tips och råd samt belysa positiva aspekter i en annan elevs text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: