👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi och asagudar

Skapad 2021-01-12 14:52 i Långavekaskolan Falkenberg
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under vikingatiden trodde människorna i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i och påverkar samhället och vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Arbetssätt

I skolan kommer du att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serie "Odens rike" och sedan diskutera innehållet. 
 • titta på serien Gudar och badkar ( UR) som tar upp hur veckodagarna fått sitt namn.
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska mytologin.
 • skriva egen faktatext.
 • ta del av högläsning om händelser i den nordiska mytologin samt arbeta med frågeställningar till texten.
 • färglägga och måla platser, berättelser samt figurer.

Bedömning

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 3 gällande svenska och de samhällsorienterande ämnena. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-skriva en enkel text med egna ord.

-att förstå det du läst och hört.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3