👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seasons

Skapad 2021-01-12 15:05 i The English School Gothenburg Fristående förskolor
We want to work with the four seasons as a way of exploring the world around us, work with sustainability and learn about simple natural science.
Förskola
We want to work with the four seasons as a way of exploring the world around us, work with sustainability and learn about simple natural science.

Innehåll

Planning Template

Goals- Lpfö18

- What goals from the curriculum do we want to work towards?

see the gaols linked below. 

- why these goals?

we want the children to learn about the world around them, sustainability and natural science in an informative and fun way. The seasons is a great tool since nature changes by itself and can show the children what different father does to our environment. 

Purpose/Reason behind the topic


- what do we want to achieve when working on this topic?

We want the children to learn more about the seasons, the climate, sustainability and natural science. 

- what are the children interested in?

The children are interested in the world around them and have different questions about why the weather is changing, why ice is melting, why it's snowing etc. As we will start with the season winter, these will be good questions to explore. 

Activities

- How are we going to reach the goals? 

By being outside exploring a lot. the children get to be explorers and finding out by them selves what happens in nature by simple experiments and fun projects. they will get to be creative in many ways and explore by creating different arts and crafts with the seasonal topic in mind. 

- What activities are we planning to reach our goals?

lots of walks and play outside to see for ourselves how nature is changing. By doing arts and crafts and learning by videos and reading. the children will also get to experiment and see for themselves what happens to snow when it's warm, etc. 

Pedagogical documentation

- How can we involve the children in their own documentation?

By filming and photographing their learning. By draw or paint their experience.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18