👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2021-01-12 14:42 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Hinduism och Buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddism samt möjlighet till att reflektera kring likheter och skillnader med de religioner som du tidigare läst om (kristendom, judendomen och islam)

Innehåll

Du ska under vecka 4 - 9 få reflektera, analysera och resonera kring en rad olika frågor (förmågor) 

 •  resonera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 •  visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen.
 •  resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Följande innehåll kommer du att få ta del av (centralt innehåll)

 ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum som finns i hinduismen och buddhismen

 •  Centrala tankegångar som finns bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i religionerna
 •  Begreppen religion och livsåskådning
 •  Synen på kärlek och vad man tror händer efter döden inom hinduismen och buddhismen?

 Hur ska vi lära oss detta? (Arbetssätt)

 • Vi läser texter tillsammans ur  Puls Religion
 • Vi reflekterar och diskuterar kring det vi läser (EPA= enskilt, i par och alla tillsammans.)
 • Vi tittar på filmer som knyter an till det vi arbetar med.
 • I samband med genomgångar och filmer gör vi tankekartor.
 • Vi arbetar med uppgifter kopplat till ämnet enskilt eller i par

Hur kommer det du lärt dig att bedömas?

 • Du får visa din förmåga att resonera kring vad religion kan betyda för olika människor genom att  utveckla dina tidigare resonemang skriftligt/muntligt.
 • Du kommer att få ett litet test där du bl.a. ska redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionerna när det gäller levnadsregler, ritualer, heliga rum och platser.

  

Viktiga ord som du ska kunna kring arbetsområdet

religion

tro

världsåskådning

ateist

moral

Hinduismen

Polyteism= många gudar, Brahma, Shiva, Vishnu, Kali, Ganesha

grundare:  finns ingen!

viktig person: Mahatma Ghandi

ritualer: bön, Oum, offrar, meditation, yoga, rökelse, mantra

högtider: Diwali, Holi, barnets födelse, bröllop, begravning

levnadsregler:  Karma, kastsysyemet, Dharma, kretslopp, återfödelse

heliga platser: Varanasi,Ganges

heliga rum: tempel, altare 

heliga skrifter: Bhagavadgita, Vedaböckerna, Upanishaderna

religiösa symboler: lotusblomman

specialister/andliga ledare: Guru

Buddhismen

Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud.                                                                                                                                                        I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva.

grundare:  Siddharta Gautama = Buddha

ritualer: bön, Oum, offrar, meditation, yoga, rökelse, mantra

högtider: Vesakfesten (Buddhadagen)  Dharmadagen, barnets födelse, bröllop, begravning, munk på prov

levnadsregler: Den åttafaldiga vägen, De fyra ädla sanningarna, Nirvana

heliga platser: Varanasi,Ganges

heliga rum: tempel, altare 

heliga skrifter: Tripitaka=de tre korgarna

religiösa symboler: hjulet

specialister/andliga ledare: munkar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Grundläggande - E
Utvecklad - C
Väl utvecklad - A
Hinduism och buddhism
Du samtalar, resonerar och diskuterar om likheter och skillnader mellan dessa två religioner
Du samtalar, resonerar, diskuterar på ett grundläggande sätt om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism, vad det gäller heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du samtalar, resonerar, diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism, vad det gäller heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du samtalar, resonerar, diskuterar på ett väl utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism, vad det gäller heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Samband mellan uttryck och tankegångar
Du beskriver på ett grundläggande sätt hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver på ett väl utvecklat sätt hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du kan diskutera på ett grundläggande sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Moraliska frågor
Du kan på ett grundläggande sätt diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan på ett väl utvecklat sätt diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Faktabegrepp
Förstår och kan på korrekt sätt använda begrepp som hör till respektive religion.
Du kan på ett grundläggande sätt förstå och använda dig av faktabegrepp för att redogöra för hinduism och buddhism.
Du kan på ett utvecklat sätt förstå och använda dig av faktabegrepp för att redogöra för hinduism och buddhism.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förstå och använda dig av faktabegrepp för att redogöra för hinduism och buddhism.