👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-01-12 15:31 i Montessoriförskolan Triangeln Lunds Pastorats förskolor
Förskola
Vi vill lyfta fram berättande, sagopåsar samt rim och ramsor för att främja barns språkutveckling.

Innehåll

Var är vi? Vi vill utveckla vårt språkmateriel genom att lyfta fram berättande och tillverka språkpåsar samt att använda mer rim och ramsor för att ge barnen möjlighet till språkutveckling.

Vart ska vi? Vi vill ge barnen möjlighet till språkutveckling genom att utöka deras ordförråd och ordförståelse samt väcka nyfikenhet och intresse för berättande och berättelser/sagor.

Hur gör vi? Vi använder oss av flera olika språkpåsar som vi tillverkar och varje innehåller en berättelse/saga med tillhörande rekvisita som kan användas av både barn och vuxna. Pedagogerna lägger vikt vid berättande och rim och ramsor vid samlingen som vi har i halvgrupp för att möjliggöra att alla barn får talutrymme. Vi jobbar även med enskilda barn och i mindre grupper där behov finns.

Uppgifter

 • Språkpåsar

 • Rim och ramsor

 • Berättande/ högläsning

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18