👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Livscykelanalys

Skapad 2021-01-12 14:52 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Detta arbetsområde kommer att handla om livscykelanalys, dvs ett föremåls totala miljöpåverkan från råvara till avfall inklusive energiåtgång vid tex transporter.

Innehåll

Kunskapskrav vi kommer att arbeta med och bedöma:

 • bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall
 • betydelsen av egenskaper, t.ex. hårdhet och elasticitet, drag- och tryckhållfasthet vid val av material
 • teknikutvecklingsarbetet, dvs. hur behoven tillgodoses med en viss konstruktion
 • återvinning och återanvändning av material

Vi kommer att:

 • arbeta med hållbar utveckling och hur olika tekniska lösningar kan orsaka miljöproblem men även bidra till att minska vår påverkan på miljön och klimatet.
 • lära oss om skillnaden mellan återvinning och återanvändning, kretslopp och vad man ska tänka på när man gör en livscykelanalys.
 • få en större kunskap kring hur olika steg i en produkts liv påverkar miljö.

Material:

 • dokument och stödmaterial finns på Classroom. 

Bedömning:

 • inlämningsuppgift där du ska göra en livscykelanalys på en valfri produkt. Mer information kring uppgiften kommer så småning om att finnas på Classroom. 

Begrepp:

 • Kretslopp
 • Återvinning
 • Återanvändning
 • Livscykelanalys
 • Materialåtervinning
 • Energiåtervinning
 • Deponi
 • Hållbar utveckling

Matriser

Tk
Ämnesmatris Teknik Almåsskolan 7-9

För att uppnå de olika kunskapsnivåerna skall följande kunskapskrav uppnås

Kunskapskrav för betyg E
Kunskapskrav för betyg C
Kunskapskrav för betyg A
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.