👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-12 14:53 i Ströms slott förskola Naturmontessori Väst AB
Förskola
Matematik i vardagen

Innehåll

Vi vill få barnen medvetna om matematiken som finns i vardagen. Att kunna känna igen och para ihop siffror, använda olika matematiska begrepp samt bekanta oss med de olika geometriska formerna triangel,cirkel,kvadrat och rektangel. 

Vi kommer att utforska matematiken i mindre grupper men även i storgrupp tex vid samlingen. Använda oss av den fria leken både inne och ute. Med hjälp av vår golvrobot Blue bot bekantar vi oss med enkel programmering. 
Tillsammans för vi en dialog om vad vi ser omkring oss, vi räknar, delar, mäter och jämför. Hur många glas behöver vi duka fram till lunch?

Vår utomhuspedagogik stimulerar matematiken i skogen, när barnen i mindre grupper får experimentera eller göra olika uppdrag tex samla olika naturmaterial ( kottar, pinnar,stenar) som vi sedan sorterar, räknar och jämför.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18