👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering Sländan Vt-21

Skapad 2021-01-12 15:00 i Ekens förskola Hofors
Förskola
Det här är en planering som innehåller enhetens utvecklingsområden. Arbetslaget lägger till sina egna utvecklingsområden och insatser från de senaste utvärderingarna. Arbetslaget skriver varje vecka ner sina reflektioner med stöd av "Reflektionsunderlaget". Arbetslaget skriver varje månad en analys med stöd av sina reflektioner och "Analysunderlaget" Alla lärloggar kopplas till den här planeringen.

Innehåll

Enhetens utvecklingsområden under året

-        Språket - Läslyftet är ett gemensamt fokusområde i kommunen. Det ska utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta till vara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk i olika former.

-        Systematiskt kvalitetsarbete - Vi behöver skapa nya rutiner för att samla och strukturera dokumentation så att den blir lättåtkomlig och användbar för alla och gynnar våra barn.

-        Den pedagogiska miljön - Vi behöver utveckla organisationen av rum, material och tid på ett sätt som ökar likvärdigheten och skapa en pedagogisk miljö som stöder undervisningen och det projekterande arbetet.

 

Arbetslagets utvecklingsområden och insatser under året

Gruppen är nystartad och det finns inga utvärderingar att hämta utvecklingsområden och insatser från.