👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsplanering ht-21, klass 6.

Skapad 2021-01-12 14:58 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Vi kommer under idrottslektionerna att träna olika aktiviteter som gymnastik, bollspel, dans, motorik och samarbetsövningar. Vi kommer då att se hur väl du klarar att utföra dessa enligt de uppsatta målen.

Innehåll

Syfte:

Den undervisning som bedrivs syftar till att låta dig möta många olika slags aktiviteter och därigenom utveckla din allsidiga rörelseförmåga.

 

Mål med undervisningen:

 • att utveckla din grovmotoriska förmåga, ex. hoppa, klättra, springa, kullerbytta, m.m.
 • att kunna utföra rörelser då gymnastikredskap finns med, ex. rep, plint, bom, bänk, m.m.
 • att kunna anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • att träna din förmåga att deltaga tillsammans med andra och kunna samarbeta.
 • att lära dig anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • att kunna delta vid aktiviteter vid utevistelse. 

Undervisningen:

Vi kommer att träna och pröva på olika aktiviteter. Varje aktivitet kommer att tränas vid flera tillfällen för att kunna utveckla och skapa förståelse för den. 

Vi kommer att:

 • träna redskapsgymnastik.
 • jobba med motorikbanor.
 • träna bollspel, ex. handboll, basket, racket m.fl.
 • träna rörelse och lekar.
 • träna takt och rytm genom dans. 
 • göra en egen dans tillsammans med en kompis. 
 • träna på att planera, genomföra och utvärdera en uppvärmning för resten av gruppen. 

 

Bedömning:

Bedömning görs kontinuerligt under lektioner genom att vi tränar moment under flera lektioner och då observerar hur väl eleverna klarar dessa. 

Slutlig bedömning görs i matris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott - motoriska rörelser anpassade till olika aktiviteter..

🟥
Når ej upp till nivå 1.
🟧
🟨
🟩
Grovmotorik
Du deltar och till viss del visar du att du behärskar grovmotoriska moment som att hoppa, klättra, krypa, kullerbytta, m.m.
Du deltar och visar du att du behärskar grovmotoriska moment som att hoppa, klättra, krypa, kullerbytta, m.m.
Du deltar och med stor säkerhet visar du att du behärskar grovmotoriska moment som att hoppa, klättra, krypa, kullerbytta, m.m.
Redskapsgymnastik
Du visar att du till viss del behärskar och kan utföra olika moment på redskap som bom, plint, ringar, räcke, m.fl.
Du visar att du till stor del behärskar och kan utföra olika moment på redskap som bom, plint, ringar, räcke, m.fl.
Du visar att du med god säkerhet behärskar och kan utföra olika moment på redskap som bom, plint, ringar, räcke, m.fl.
Samarbetsförmåga.
Du visar att du till viss del kan deltaga tillsammans med andra och samarbeta i lek och övriga aktiviteter.
Du visar att du till stor del kan deltaga tillsammans med andra och samarbeta i lek och övriga aktiviteter.
Du visar att du väl kan deltaga tillsammans med andra och samarbeta i lek och övriga aktiviteter.
Delta i lek.
Du visar att du till viss del kan delta i lekar och delvis anpassa dina rörelser efter lekens karaktär.
Du visar att du till stor del kan delta i lekar och anpassa dina rörelser efter lekens karaktär.
Du visar att du väl kan delta i lekar och väl anpassa dina rörelser efter lekens karaktär.
Rörelse.
Du visar till viss del att du klarar av att utföra enkla fysiska aktiviteter som löpning, styrka, vandring, m.fl.
Du visar att du till stor del klarar av att utföra fysiska aktiviteter som löpning, styrka, vandring, m.fl.
Du visar att du väl klarar av att utföra fysiska aktiviteter som löpning, styrka, vandring, m.fl.
Olika bollspel.
Du visar till viss del att du kan delta och utöva olika former av bollspel och visar delvis förmåga att kunna anpassa dina rörelser efter aktiviteten.
Du visar till stor del att du kan delta och utöva olika former av bollspel och visar förmåga att anpassa dina rörelser efter aktiviteten.
Du visar att du väl kan delta och utöva olika former av bollspel och visar god förmåga att anpassa dina rörelser efter aktiviteten.
Friidrott.
Du visar att du till viss del kan utöva och genomföra de olika moment som övas vid friidrottsträning.
Du visar att du till stor del kan utöva och genomföra de olika moment som övas vid friidrottsträning.
Du visar att du väl kan utöva och genomföra de olika moment som övas vid friidrottsträning.
Friluftsliv.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan till stor del orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dans.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dig till viss del med rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dig till stor del med rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dig väl med rörelser till takt och rytm.
Simma.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Genomföra en aktivitet.
Du kan till viss del planera och genomföra en uppvärmning för resten av gruppen.
Du kan till stor del planera och genomföra en uppvärmning för resten av gruppen.
Du kan med säkerhet planera och genomföra en uppvärmning för resten av gruppen.