👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2021-01-12 15:09 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Det här arbetar vi med i Matteborgen Direkt 6 b, kapitel 6
Grundskola 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform samt de fyra räknesätten och det binära talsystemet.

Innehåll

Vi ska arbeta med:

* Tal (negativa, positiva, decimaltal och tal i bråkform) samt det binära talsystemet i matteboken

Vi kommer att arbeta med detta under 

Vecka: 2 - 6

När vi läst och detta ska du kunna: 

* läsa och skriva stora tal.
* ställa upp och multiplicera heltal, t ex 32 x 56.
* ställa upp och multiplicera decimaltal, t ex 4,8 x 5,4

* multiplicera och dividera decimaltal med 10 och 100.
* dividera ett heltal när kvoten blir det ett decimaltal.

* skriva och förklara vad ett binärt tal är

Arbetssätt:

Förutom att arbeta i matteboken kommer vi att

* ha gemensamma genomgångar och sammanfattningar.

* Vi kommer också att spela olika spel på datorn för att träna positionssystemet och det som tillhör kapitlet. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

* Dina prestationer på lektionerna.
* Hur aktivt du deltar i gemensamma diskussioner.
* Hur du ansvarar för ditt eget lärande 
* Hur tydlig och noggrann du är i dina uträkningar eller muntliga förklaringar.

Ditt resultat på diagnos och prov 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matteborgen 6 B Mer om tal

Du har nått delar av målet
Du har nått målen.
Du har nått målen med god marginal.
Läsa och skriva stora tal
 • Ma  4-6
Du är osäker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du kan läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du är helt säker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal tex 32x56
 • Ma  4-6
Du är inte helt säker på multiplikation med tal med fler än en siffra.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Du är helt säker på att ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Ny aspekt
Du kan ställa upp och multiplicera decimaltal, tex 4,2 x 5,4
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är inte helt säker än på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Du kan ställa upp och räkna ut decimaltal med multiplikation.
Du är helt säker på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Ny aspekt
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är inte helt säker än på hur man multiplicerar decimaltal med 10 och 100.
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Du är helt säker när du ska multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Ny aspekt
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är inte helt säker än på hur man dividerar decimaltal med 10 och 100.
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100.
Du är helt säker när du ska dividera decimaltal med 10 och 100.
Ny aspekt
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
 • Ma  4-6
Du är inte helt säker än på hur man dividerar när det blir decimaltal i svaret.
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
Du är helt säker när du ska dividera när det blir decimaltal i svaret.