👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's Up 5 - Spring Term

Skapad 2021-01-12 15:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Engelska
In English class we use the book New What's Up 5. We will work with each chapter for about two weeks.

Innehåll

PLAN - SPRING TERM 2021

 

**************

UNIT B

Week 2-3

ARE YOU A FILM FAN?

Theme: Films, programmes, points of the compass

Grammar: VERB TENSE: Past simple - Regular 

                  (play - played)

 

**************

UNIT C

Week 4-5

IT WAS A LONG A LONG WAY DOWN

Theme: The body, accidents, diseases

Grammar: VERB TENSE: Past simple - Irregular

                  (go - went)

 

**************

UNIT C

Week 6-7

GANDHI

Theme: The months of the year, dates

Grammar: VERB TENSE: Past simple - Regular & Irregular

                  (to be - was/were

 

TEST 

 

**************

Week 8

SPORTS BREAK

 

**************

UNIT C

Week 9-10

INDIA - AN ENORMOUS COUNTRY 

Theme: Factual text

 

**************

UNIT D

Week 11-12

A WEEKEND TRIP TO LONDON

Theme: Factual text, things to do, advertisements 

 

**************

Week 13

EASTER HOLIDAY

 

**************

UNIT D

Week 14-15

WHAT DID THEY LOOK LIKE

Theme: Descriptions of people, maps, directions

Grammar: VERB TENSE: Past continuous

                                           (was/were playinng)

 

**************

 

UNIT D

Week 16-17

AT THE SHOPS

Theme: Shopping clothes 

Grammar: Adjectives, Comparative

                   (cheap - cheaper - the cheapest)

 

**************

UNIT D

Week 18-19

AN ADVENTURE CAMP

Theme: Outdoor activities

Countries and nationalities

 

**************

UNIT E

Week 20

STOWAWAY LABRADOR

Theme: magazine article 

 

**************

UNIT E

Week 21

KITTEN WITH EIGHT LIVES

Theme: magazine article 

 

**************

UNIT E

Week 22

CHASE ON HORSEBACK

Theme: magazine article 

 

**************

Week 23

REPETITION

 

**************

 

SUMMER HOLIDAY

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6