Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd ÅK8 - Klädsömnad

Skapad 2021-01-12 15:24 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 8 Slöjd
I detta arbete kommer vi arbeta med klädsömnad. Ni kommer att få sy ett klädesplagg, samt skapa ett textiltryck.

Innehåll

Tidsperiod

Deadline för arbetsområdet är vecka 22.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Att arbeta med att söka inspirationsmaterial och skapa inspirationskollage till en klädkollektion. Att välja passande material utifrån kvalitet och miljösynpunkt till det klädesplagg som ska sys upp. Skapa ett textiltryck att trycka på ditt plagg. Samt kontinuerligt (varje lektionspass) dokumentera din arbetsprocess (processlogg). Tolka ett slöjdföremål. Dokumentera arbetsgången i en dokumentationsmall i Teams.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att arbeta med att söka inspirationsmaterial och ta fram förslag till en kollektion med hjälp av ett inspirationskollage. 
 • Välja ett plagg från min kollektion att sy upp. Genom att kunna följa en arbetsbeskrivning och arbeta med maskinerna på ett korrekt sätt. Samt planera och beskriva arbetsgången i dokumentationsmallen.
 • Välja ett passande material till mitt plagg utifrån passform, miljö, kvalitet, ekonomi. 
 • Visa eget initiativ för att planera och utföra arbetsuppgifterna. 
 • Dokumentera/ skriva processlogg i dokumentationsmallen i Teams, hur det har gått under lektionen, vilka valmöjligheter samt vilka problem som stötts på. 

Du kommer få skriftlig feedback på din processlogg under terminens gång. Efter deadline kommer din lärare även göra en summativ bedömning av hela din arbetsprocess. Då slöjd är ett ämne där hela arbetsprocessen bedöms kommer du få muntlig feedback under lektionernas gång, det är därför viktigt att du lyssnar under lektionerna så du får hjälp med att utveckla ditt arbete!

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

En veckoplanering för vad vi kommer göra varje lektion finns i ditt rullgruppsteam på Teams.

Uppgifter samt power point presentationer och dokument kommer att finnas i ditt rullgruppsteam på Teams. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: