👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-01-12 15:29 i Aspenässkolan Lerum
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska
Under arbetet med argumenterande text kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro till din egna språkliga förmåga. Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren.

Innehåll

Syfte

Under arbetet med argumenterande text kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro i din egna språkliga förmåga. Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren.

Undervisning 

Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse). Vi arbetar gemensamt med olika texter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur. 

Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument. Vi kommer att arbeta med de språkliga drag som används för att påverka. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre. 

Lära dig hur man använder språket för påverka någon. Vi kommer att läsa, jämföra och samtala om innehållet i olika argumenterande texter.

På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text.

 

Det här kommer bedömas:

Vi bedömer din förmåga att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • kunna använda strukturen för en argumenterande text.
 • kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

  Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6