👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar och hjältar i antik

Skapad 2021-01-12 15:40 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi att lära oss om olika myter. Hur tänkte man i olika delar av världen att jorden och människorna skapades? Vi kommer att lära oss om grekisk mytologi.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla dina kunskaper om skapelsemyter. Kunna se skillnader men också likheter mellan dem. Du kommer att få lära dig om grekisk mytologin med dess olika gudar och sagor. Vi kommer även att jämföra detta med den nordiska mytologin.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

 • om skapelsemyter från olika delar av världen samt se likheter och skillnader mellan dessa.
 • att det finns olika tankesätt för hur världen skapades
 • om antikens gudar och hjältar

 

Undervisning/Metoder

 • Se filmer
 • Lyssna till sagor och berättelser
 • Gruppdiskussioner
 • Skapande

Bedömning och redovisning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att känna till någon/några skapelsemyter
 • kunna berätta om någon/några grekiska gudar
 • diskussioner samt aktivt deltagande på lektioner
 • kunna återberätta genom att skapa en bild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3