👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10 veckor lektions planering VT21 v. 2-12

Skapad 2021-01-12 15:41 i Modersmålsenhet - GY Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi fortsätter jobba med boken “Lengua 6.1”. Vi kommer också arbeta med olika texter för att träna läsning, läsförståelse och skrivande av olika typer av texter samt grammatik och stavnings regler i spanska.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Vecka 2

Den här vecka kommer vi att börja med kapitel 5 (La historia de Akupai).  Vi kommer att läsa och diskutera texten och sedan kommer ni att svara på frågorna om texten (läsförståelse).

Mål: Lära dig att förbättra din omfattande minne

Uppgifter:  1-8

Vecka 3

Under den här vecka kommer vi att jobba med argumenterande text (muntlig).

Mål: lära dig argumentera i muntlig sätt för att försvara vissa idéer.

Uppgifter: 11-12, 14-17

 

Vecka 4

Under den här vecka kommer vi att jobba med grammatik (determinanter, interrogativa pronomen och utropspronomen).

Mål: Lära sig identifiera och använda determinanterna och interrogativa pronomen samt utropspronomen. och

Uppgfiter:  18-27

 

Vecka 5

Under den här veckan kommer vi att jobba med rättstavning (betoningen av frågeord).

Mål: Att lära dig betona determinanter, interrogativa och utropspronomen.

Uppgifter: 28-31

Vecka 6

Under den här vecka kommer vi att jobba med vokabulär. Vi kommer att prata om vikten att använda ordboken på rätt sätt.

Mål: Lära dig att använda ordboken för att utveckla ditt ordförråd.

Uppgifter: 32-36, sidor 81 & 82

 

Vecka 7

Under den här vecka kommer vi att jobba med den argumenterande text i skriftlig form.

Mål: Att lära dig identifiera och skriva argumenterande texter.

Uppgifter: 37-41

 

Vecka 8

Under den här vecka kommer vi att jobba med den argumenterande text i skriftlig form.

Mål: Att lära dig identifiera och skriva argumenterande texter.

Uppgifter: 37-41

 

Vecka 9 – Sportlov

 

Vecka 10

Ni kommer att göra ett prov om kapitel 5.

Mål: Bedöma den som ni har lärt sig om detta kapitel.

Uppgifter: skriftligt prov

 

Vecka 11

Den har veckan kommer vi att jobba med vokabulär. Vi kommer att prata om ordstrukturen (El morfema, el morfema flexible).

Mål: Lära sig att identifiera ordstrukturen och vad flexibla morfemen.

Uppgifter: 31-34, 34-38

 

Vecka 12

Den här veckan kommer vi att jobba med rättstavning. Vi kommer att prata om betoning (diptongos e hiatos)

Mål: Lära sig att korrekt betona diftongerande ord.

Uppgifter: 31-33

BEDÖMNING - SE PP (MATRISER)

SE KOPLINGAR TILL LÄROPLAN - CENTRALT INNEHÅLL

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 

 • Din förmåga att tala och kommunicera på spanska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när spanska talas.
 • Din förmåga att förstå spanska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på spanska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle

 

Uppgifter

 • La argumentación

 • La argumentación

 • La argumentación

 • Akupai- Kapitulo 5

 • Akupai- Kapitulo 5

 • Akupai- Kapitulo 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9