👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och väder

Skapad 2021-01-12 16:11 i Högastensskolan Helsingborg
Vad är egentligen luft? Varför blir det olika väder? Varför blir det olika årstider? Dessa frågor och några till kommer vi att arbeta med i detta luft och vädertema.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är egentligen luft? Varför blir det olika väder? Varför blir det olika årstider? Dessa frågor och några till kommer vi att arbeta med i detta luft och vädertema.

Innehåll

Mål med undervisningen

I detta kommer du att få

 • kunskaper om luftens sammansättning och egenskaper.
 • förståelse för hur olika vädertyper uppstår.
 • kunskaper om vanliga metrologiska väderbegrepp. 
 • förståelse för varför t.ex. Sverige har olika årstider.
 • tolka väderprognoser.
 • kännedom om olika mätmetoder med koppling till väder.
 • kännedom om vem Anders Celsius var och vad han är känd för.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att

 • läsa och diskutera texter i vår NO-bok
 • diskutera och träna på att förklara viktiga begrepp
 • se film
 • titta på väderprognoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6