👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vokaler och konsonanter

Skapad 2021-01-12 15:42 i Gullhedskolan Sandviken
Grundskola 1 Svenska
Hur många bokstäver finns i alfabetet? Vad är en vokal och vad är en konsonant? Hur många finns det av varje?

Innehåll

Under ca 5 veckor kommer klassen att få arbeta med vokaler och konsonanter. Under arbetet tränar vi även på att skriva och läsa ord och enkla meningar. 

Mål:

 • Förklara vad en vokal och namnge vokalerna
 • Förklara vad en konsonant är namnge konsonanterna
 •  Nämna vilka vokaler som är mjuka och hårda
 • Skriva enkla ord och meningar

 

Arbetssätt:

 • Lekar
 • Film
 • Stenciler
 • Genomgångar
 • Diskussioner

 

Bedömning

 • Under arbetes gång
 • Skriftligt läxförhör/muntligt läxförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
Vokaler och konsonanter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vokaler
Eleven kan namnge några vokaler
Eleven kan förklara vad en vokal är och namnge flera vokaler.
Eleven kan tydligt förklara vad en vokal är och kan namnge alla vokaler
Ny aspekt
Konsonanter
Eleven kan namnge några konsonanter.
Eleven kan förklara vad en konsonant är är och namnge flera konsonanter.
Eleven kan tydligt förklara vad en konsonant är och namnge alla konsonanter.
Ny aspekt
Handstil
Eleven kan skriva några små gemener tydligt
Eleven kan skriva nästan all små bokstäver (gemener) tydligt.
Eleven skriver tydligt med små bokstäver(gemener) och mellanrum mellan orden.
Ny aspekt
Hårda och mjuka vokaler
Eleven kan nämna någon mjuk och någon hård vokal
Eleven kan nämna några mjuka och några hårda vokaler
Eleven kan nämna alla hårda och mjuka vokaler