👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - hjälp djuren över vägen

Skapad 2021-01-12 15:53 i Kyrkskolan Flen
Hjälp djuren över vägen. Vilka lösningar finns det idag? Kan du uppfinna någon ny lösning på problemet?
Grundskola 1 – 3 Teknik
Fler bilar i samhället leder till fler viltolyckor och har idag blivit ett stort problem världen över. Vi kommer titta närmare på vilka lösningar som finns idag och försöka utveckla dessa. Vad är egentligen en ekodukt?

Innehåll

Teknik
Vad ska vi göra?

Vi ska titta närmare på den ökade problematiken med viltolyckor i trafiken. 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss mer om ekodukter och andra tekniska lösningar inom området. 

Vi ska lära oss mer om hur samhället påverkas av viltolyckor. 

Hur ska vi göra det?

- titta på filmer

- läsa faktatexter

- titta på statistik

- grupparbeten där vi bygger egna konstruktioner

Varför ska vi göra det här?

Syftet med lektionerna är att låta eleverna identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt att försöka utveckla dessa. 

Bedömning.

Hur delaktig eleven är under gemensamma genomgångar och hur du arbetar med uppgifterna både enskilt och i grupp.

Bedömningen sker kontinuerligt utifrån hur du visar och deltar under lektionernas olika moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6