👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information om prövning

Skapad 2021-01-12 16:03 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Här är en information inför prövningen i kursen Människors miljöer

Innehåll

Information angående prövning i kursen Människors miljöer 
 
Litteratur och material att använda

·       Människors miljöer av Tove Phillips 

 

 
I din prövning kommer följande uppgifter att ingå. 

·       Identitet 

·       Sociologi och samhälle 

·       Faktorer som påverkar 

·       Demokrati och mänskliga rättigheter 

·       En värld för alla? 

·       Människa och miljö i samspel 

 

Datum för examination av prövning: 

·       Nr 1 den          /         

·       Nr 2 den          /    

·       Nr 3 den          /    

·       Nr 4 den          /    

·       Nr 5 den          /    

·       Nr 6 den          /    

 

Centralt innehåll 

·       Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. 

·       Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. 

·       Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang. 

·       Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor. 

·       Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. 

·       Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering. 

·       Kritisk bearbetning av information från olika källor. 

 
Kunskapskrav 

E 

C 

A 

Du beskriver översiktligt  

människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.  

 

Du ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor.  

 

I beskrivningarna använder du med vis säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. 

 

Du beskriver utförligt  

människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.  

 

Du ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. 

 

I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

 

Du beskriver utförligt och nyanserat människor olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.  

Du ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor.  

 

I beskrivningarna använder du med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.  

 

Dessutom värderar du teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter

 

Du söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen. 

 

Du söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade  

omdömen. 

 

Du söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. 

 

Du diskuterar översiktligt   

egna och andras attityder, värderingar och handlingar.  

 

 

I diskussioner framför du enkla argument för dina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

Du diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. 

 

 

I diskussioner framför du välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

 

Du diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.  

 

I diskussioner framför du välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.