👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling i förskoleklass

Skapad 2021-01-12 16:14 i Högåsskolan Knivsta
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar samt förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola F Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

Ur Lgr 11 mål

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Ur Lgr11 syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala. lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkbruk

 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Arbetssätt och metoder

På ett lekfullt och varierat sätt arbetar vi med språklekar efter Bornholmsmodellen för att stimulera lusten och glädjen i att leka med meningar, ord och bokstavsljud för att skapa en nyfikenhet och lust inför skriftspråket.

Du som elev kommer att få träna på att:

 • Känna igen olika ljud
 • Härma olika ljud
 • Lyssna och vara koncentrerad
 • Komma ihåg och följa en instruktion
 • Bli medveten om att språket är uppbyggt av ljud
 • Förstå sambandet mellan ljud och bokstav
 • Känna igen bokstäver

Dokumentation

Din utveckling och lärande dokumenteras genom lärarnas observationer i språklekarna, ditt praktiska arbete och i språkliga samtal du har med lärarna. Genom olika arbetsblad, teckningar och andra praktiska alster som du arbetat med kan du/vi kan följa din språkliga utveckling och lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3