👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp8 Åsö (Åsa) v.2-8 En la ciudad

Skapad 2021-01-12 16:30 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi lär oss ord för färdmedel, stadens byggnader och platser samt verbet IR och lite oregelbundna verb. Lite lägesord och hur man pratar om framtiden.

Innehåll

 

Semana

Martes

Miércoles

Jueves

2

Bra jobbat innan jul!

 

Rep. Ar/Er/Ir - https://quizlet.com/121534001/ar-er-ir-verb-spanska-flash-cards/

Rep. Ser/Estar - https://quizlet.com/551735772/ser-eller-estar-flash-cards/

¡Dígame! – material (kopior)

 

https://quizlet.com/552274511/spanska-perfekt-flash-cards/

+ meningar (perfekt)

https://quizlet.com/203588572/spanska-perfekt-meningar-ar-8-9-flash-cards/

Jobba med kopior – Ser/Estar

Rep. Perfekt - Dåtid

 

Läxa till torsdag v. 3:

Verbet ir + transportmedel s. 40-41 i textboken

3

Text: En la ciudad (s. 40-41)

Vi jobbar med ord och fraser samt går igenom uttryck med verbet IR.

Lyssna: övning 4 (s. 63 övningsbok)

 

Muntligt: övning 5 (s. 64 övningsbok)

 

Lyssna: övning 7 (s. 65 övningsbok)

+ övningsbok s. 62-65

Muntligt + skriftligt i par: övning 8 (s. 65 övningsboken)

+ gör egna dialoger.

Läxförhör: ir + transportmedel  

 

Text: Bienvenidos a mi barrio (s. 42-42) + övningsbok s. 66-69

Läxa till torsdag v. 4:

Ord och fraser från texten.

 

https://quizlet.com/_5xjs4y

 

4

Grammatik: Genomgång futurum. + övningsbok s. 165

Lyssna: övning 9 (s. 69 övningsbok)

 

Muntligt: övning 10 (s. 69 övningsbok)

+ fortsatt arbete övningar till texten (s. 66-69 i övningsboken)

Läxförhör: Ord och fraser

 

5

Samtalsdag – ingen lektion

 

Muntligt: övning 11 (s. 69 i övningsboken)

Jobba färdigt med sidorna 66-69 i övningsboken.

Text: ¿Cómo llego a…? (s.44-45)

+ övningar s. 70-71.

 

Läxa till onsdag nästa vecka: vägbeskrivningar, ord och fraser s. 44-45 textboken

6

Genomgång hay/está

Lyssna: övning 6 (s. 72 i övningsboken)

 

Provlapp delas ut.

Fortsatt arbete med text och övningar, s. 73-74 i övningsboken.

Läxförhör: Vägbeskrivningar etc.

Vi övar på att ge och förstå vägbeskrivningar etc.

7

Öva och repetera inför provet.

 

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

8

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Individuell skrivuppgift – du skriver och lämnar in under lektionen.

PROV på arbetsområdet

 

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Vad bedöms?

·         Din aktivitet under lektionstid

·         Muntliga uppgifter (v.7)

·         Skrivuppgifter (v.8) 

·         Prov 25/2 v. 8 (på kapitlet En la Ciudad)

Matriser

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.