Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar/Lösningar & Syror/Baser Årskurs 5

Skapad 2021-01-12 16:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Naturen blir surare – växter och djur dör. Vi människor handlar fler och fler prylar, ofta saker vi redan har. Dessa saker tillverkas i fabriker och transporteras sedan vidare till affärer och shoppingmarknader runt om i landet. Vi tar bilen till shoppingmarknaden som oftast ligger utanför staden för att köpa på oss dessa prylar och under hela detta förlopp har otroliga mängder avgaser släppts ut i vår luft. Gaserna sprider sig snabbt och förs med vindarna långt bort. Regn fångar upp dessa gaser och gaserna löser sig med vattnet i molnet och detta bildar svavelsyra. Svavelsyran följer med ner och försurar våra sjöar och skogar då får växter och djur svårt att överleva i våra vattendrag och våra skogar dör.

Innehåll

 

                                     

Målen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

Vad det är för skillnad mellan en blandning och en lösning

Hur man kan skilja ämnen åt

Vad syrorna och baserna gör och vad de används till

Vad en indikator är och hur den fungerar

Hur vi mäter hur surt någonting är

När någonting är neutralt

Hur ett ämne blir mindre surt

Farliga ämnen och varningssymboler

Hur surt regn uppstår

Hur naturen påverkas av sura regn

Vad vi kan göra för att förhindra försurningen i skog och sjö

Vad en kemisk reaktion är 

Hur nya ämnen bildas 

Hur plast påverkar vår miljö 

Föra resonemang och delta i olika diskussioner, både i mindre grupper samt helklass

Dokumentera och genomföra olika experiment och undersökningar med text och bild

Begrepp:

*Atom, *Molekyl, *Lösning, *Blandning, *Syra, *Bas, *Neutral, *pH-skala, *pH-värde, *Indikator, *Försurning, *Kemisk reaktion

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

Du kommer få möjlighet att öva på och visa dina förmågor.

Du kommer få genomföra och observera laborationer och öva på att dra slutsatser.

Bedömning:

Vi testar att du nått målen genom praktiska undersökningar och dokumentationer, diskussioner i klassrummet och ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

Du kan kemins olika begrepp inom arbetsområdet blandningar/lösningar & syror/baser.

Du kan ge exempel på/visa och beskriva användningsområden för blandningar/lösningar & syror/baser.

Du kan genomföra ett experiment/undersökning på ett säkert sätt.

Du kan förklara skillnaden mellan blandningar och lösningar, samt ge exempel på detta.

Du kan dokumentera och skriva labbrapporter/undersökningar, med tillhörande rubriker.

 

Förmågorna i kemi: 

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: