Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och Matematik

Skapad 2021-01-12 17:07 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Under temat kommer barnen att få möjlighet att utveckla sina kunskaper om naturvetenskap (luft) och matematik. Barnen kommer att få utforska olika matematiska begrepp och symboler.

Innehåll

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

 

Var är vi?

Vi har 17 barn på avdelningen i åldrarna 2-5 år. Vi delar in barnen i tre olika grupper tisdag-torsdag. Vi ser att barnen leker mycket med byggmaterial just nu. Vi upplever också att barnen är intresserade av siffror och former. Vi ser ett behov av att barnen vill lära sig mer för att de är intresserade, nyfikna och frågar oss mycket om allt möjligt.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen får utforska olika matematiska begrepp och former. Barnen får även möjlighet att utveckla sina kunskaper om luft. Vi vill att barnen ska få uppleva och vara delaktiga i olika experiment inom temat luft. Vi hoppas att barnen tycker det är spännande och intressant så de vill utforska ämnet mer efter avslutat tema. 

Vi kommer också arbeta mot målen som vi kopplat till planeringen. 

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer dela in barnen i tre olika grupper tisdag-torsdag kl. 9.00-9.30. Vi har tre olika aktiviteter som vi roterar mellan;
*Matematik/språk
*Rörelse/matematik
*Naturvetenskap/NTA låda

Matematik/språk aktiviteterna kommer bestå av:

*  Vi kommer använda rim och ramsor som exempelvis; fem små apor hoppar i sängen, fem elefanter, 10 små indianer. Vi kommer sjunga och använda konkret material för att tydliggöra för barnen.

* Läsa böcker med matematiktema. Vi kommer använda sagolådor, digitalaverktyg så som polyglutt och sagofilmer på ipaden.

Rörelse/matematik kommer bestå av:

* Vi kommer ha rörelsegymnastik och använda rörelseband/musik som Ylva Ellneby och Bamsegympa.

* Vi kommer använda en tärning för att ge barnen möjlighet att träna på att räkna antal prickar på tärningen och utföra uppgiften som kan vara att hoppa, rulla, klappa händer mm. 

 

Naturvetenskap/NTA låda "luft" kommer bestå av:

*Värmeljus i glas, luften tar slut. Andas på spegel. Känna på varandras magar när barnen andas.

*Blåsa färg på papper med sugrör. 

*Blåsa bubblor i vatten och diskmedel, med olika färger. 

*Raketexperiment med ballong.

*Skapa flygplan och testflyga, prova att släppa olika föremål, sten, papper, mm. 

*Fånga luft i plastpåse.

*Skapa vindsnurra.

*Reflektion med barnen, visa bilder på vad vi gjort under resans gång.

 

Vi kommer dokumentera temat med hjälp av Ipad. Vi pedagoger kommer vara mer medvetna om att använda matematiska begrepp i vardagen. Utöver de planerade aktiviteterna kommer vi leka café med barnen. Cafét kommer vara i tvättrummet. Barnen kommer kunna köpa fika, dricka, pizza mm. I duplo rummet kommer vi sätta upp mer bilder på inspiration till hur barnen kan bygga och konstruera. Vi kommer också leka gömma nyckel, så barnen får använda begrepp så som högt upp, långt ner, nära, långt bort mm. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: