Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2021-01-12 17:36 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola 1 – 2 Bild Musik Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Ni kommer att få lära er om rätt och fel, ha diskussioner kring känslor och hur man är som kompis, hur man pratar med varandra. Likheter och olikheter. Ni kommer att få metoder som hjälper er att hantera svåra situationer i vardagen.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att ni ska lära er mer om hur man är en bra kompis, träna på att delta i diskussioner om bl a regler och rätt och fel.

Innehåll

Vi kommer att diskutera olika frågeställningar, tittta på filmer om vänskap, rita, sjunga, ha hemliga kompisar.

Konkreta mål

Eleven kan samtala om skolans och klassens normer och regler.
Eleven kan framföra egna åsikter och ge kommentarer om elevnära frågor.
Eleven kan förstärka sina känslor i bild och text.
Eleven kan delta i union sång.

Bedömning

Genom observation och samtal kommer vi att bedöma elevernas kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: