👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bärets planering grovmotorik och teknik

Skapad 2021-01-12 20:41 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Vi på Bären kommer fortsätta att arbeta med temat I sagans värld men med fokus på Teknik.

Innehåll

Bärens planering inom grovmotorik och teknik.

Vad:

Vi vill väcka och fånga barnens intresse för teknik genom att erbjuda olika aktiviteter, upplevelser och experiment inom vårt tema I sagans värld.

Vi kommer att bekanta oss med begreppen högt och lågt, blåsa och suga...

Vi kommer att arbeta och samtala kring tekniken som vi stöter på i vår vardag.

Vi kommer att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker i leken med barnen.

Vi kommer att utforska och prova på olika område av digital teknik tillsammans med barnen.
För att främja barnens utveckling och lärande kommer vi att arbeta med kommunikation, lek, bild, rörelse, sagor, ljudböcker, musik, dans och sånger. 

Detta gör vi för att erbjuda olika uttrycksformer för skapande och för att barnen ska kunna förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter på olika sätt.
Vi kommer även att ställa frågor och låta barnen reflektera över sitt eget lärande i mindre grupper.


Hur:

Vi utgår från planerade och spontana undervisningssituationer i större  och mindre grupp med aktivt närvarande pedagoger.

Undervisningen kommer att ske under hela dagen ute som inne.

Vi ser också ett lärande i barnens lek och rutiner.

Vi kommer att utgå från barnens tidigare erfarenheter och utmana vidare med fokus på teknik.

Vi kommer utgå från böcker, sagopåsar, musik, sång, rörelse, dans och digitala uttrycksformer.
Vi kommer att skapa, bygga och konstruera med olika material.

Vi kommer att dokumentera när vi ser att alla barn vill vara med i våra motoriska musikaktiviteter ute och inne.

När barnen vill uttrycka

sig och kommunicera på olika sätt.

När barnen använder sig av begreppen hög/ låg och blåsa/ suga och förstå innebörden.
Vi kommer att dokumentera med film och bilder

 

 

 

Varför ? 
Förskolans verksamhet utgår från läroplanens mål.

( Se målen längre ner på sidan.)

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18