👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lockdown-diary

Skapad 2021-01-12 20:41 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 9 Engelska
Lockdown and online-school means loads of time to do... what? How do you choose to spend your days when you are not able to come to school? Show and tell!

Innehåll

Viruset härjar i världen och många länder har stängt ner på olika sätt. I Storbritannien är många människor sjuka och regeringen har vidtagit stränga åtgärder för att försöka begränsa smittspridningen. I det här arbetsområdet ska vi få lyssna och läsa om hur ungdomar klarar av att faktiskt bli helt avstängda eller faktiskt instängda under flera månader och bara få kommunicera digitalt. Du tränar dig i att lyssna och förstå samt läsa och förstå medan du får lära dig en del om det engelska samhället vilket kallas realia med ett annat ord.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna lyssna och förstå på talad "BBC-engelska" så kallad BE, British English.

Du ska kunna beskriva vad du själv har gjort hemma under din "lockdown". Du kan välja att göra en liten vlog eller skriva en dagbok.

Du ska träna dig att uttrycka dig i dåtid, imperfekt och perfekt, "past tense".

Du ska få en inblick i hur de fyra länderna i United Kingdom har valt att hantera Corona-pandemin.

 

Undervisning - arbetssätt

Online via Classroom och Google meet. 

 

Elevinflytande

Bestäm själv vad du vill visa när det gäller din språkliga förmåga. Du som vill visa att du är bra på att uttrycka dig skriftligt kryddar dina dagboksanteckningar med beskrivningar och förklaringar där du visar att du kan binda ihop dina meningar och uttrycka dig sammanhängande. Du som tycker att det är arbetsamt och besvärligt att skriva på engelska kan följa en mall från Maria där du får hjälp med hur du kan konstruera dina meningar.

 

Bedömning

Vi bedömer ditt sätt att uttrycka dig skriftligt. I din "Lockdown-diary" får du möjlighet att visa din språkliga förmåga både grammatiskt, kommunikativt och innehållsmässigt.

Matriser

En
Lockdown-diary

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig kommunikation, språklig korrekthet
Du uttrycker dig kortfattat med stöd av exempelmeningar och en mall. En engelsktalande person kan förstå delar av det du skriver.
Du uttrycker dig enkelt och är lätt att förstå även för en utomstående. Du visar att du kan hantera olika tidsformer (tempus) och böjer de vanligaste verben rätt.
Du uttrycker dig klart och tydligt och visar att du kan skriva en sammanhängande text. Du använder bindeord av olika slag och visar att du kan hantera nutid och dåtid när du böjer de verb du väljer att använda.
Du uttrycker dig ledigt och med gott flyt. Din text är sammanhängande och du varierar ditt språk och din meningsbyggnad när du skriver. Du visar att du behärskar grammatiken genom att börja verben korrekt i såväl nutid som dåtid. Du reflekterar över de olika ländernas sätt att hantera "Lockdown" och kan jämföra med oss i Sverige.