👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Bollspel åk7 VT21

Skapad 2021-01-12 21:34 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på bollspel. Vi kommer träna på: Basket, innebandy. Vi kommer att fokusera på detta på måndagar och onsdagar fram till vecka. 7 Fredagarnas lektioner kommer att bestå av Styrke/konditionsträning alternativt teori.

Innehåll

Syfte: Ämnet idrott och hälsa syftar till att ni ska utveckla allsidiga rörelseförmågor genom att möta olika aktiviteter.  Genom bollspel kommer ni att få träna den egna tekniken, medspel och motspel.

 

Undervisning 

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

 

  • Teknikgenomgångar/ teknikövningar
  •  Passningsövningar
  • Smålagsspel och spel i olika gruppkonstellationer. 
  •  Regler samt spelets ide

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- Vara delaktig i och ha utvecklat en större förståelse för bollspel. 

- Använda strategier som gynnar aktivitetens syfte (medspel/motspel)

- Utvecklat din teknik vad gäller bollbehandling 

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

- Delaktighet/aktivitet på lektionerna 

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.