👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Vatten och luft

Skapad 2021-01-12 21:18 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Under några veckor kommer vi att lära oss mer om vatten och luft.

Innehåll

VAD ska vi arbeta med och lära oss?

Du kommer att få lära dig: 

 • begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening
 • om vattnets och luftens egenskaper
 • vattnets fasövergångar
 • vattnets kretslopp och dess begrepp
 • om vattenrening

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att lära oss genom: 

 • genomgångar
 • diskussioner i par, mindre grupper och helklass
 • vår NO-bok Koll på NO 
 • Gleerups digitala lärobok 
 • filmer 
 • att skriva texter 
 • genomföra laborationer 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Du ska kunna:

 • förklara viktiga begrepp 
 • beskriva vattnets och luftens egenskaper 
 • förklara vattnets fasövergångar
 • redogöra för vattnets kretslopp med hjälp av text och bild 
 • förstå faktakunskaper genom att genomföra laborationer 
 • redogöra för vattenrening

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten och luft

Du visar att att du..

Påväg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
kan förklara begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd
kan förklara vilka vattnets tre former är
känner till begreppen för vattnets fasövergångar
kan redogöra för vattnets kretslopp i naturen
kan förklara vattenrening
vet att luft består av olika gaser
kan genomföra laborationer efter instruktioner