👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målningstekniker på Rönnen 2021

Skapad 2021-01-13 08:06 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill ge barnen möjligheter att få pröva på olika tekniker inom målning samt hitta nya sätt att uttrycka sig. Att de ska bli lika bekväma i denna estetiska uttrycksform, som i övriga vi använder dagligen.

Innehåll

MÅL

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att skapa samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  • Lpfö 18.

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Vi ser att barnen hittar i ateljén och på eget initiativ plockar fram material och redskap för att måla.

Vi ser att barnen använder sig av de tekniker, material och redskap vi har introducerat när de på eget initiativ valt att måla.

Vi ser att barnens alster har utvecklats och innehåller fler detaljer.

Vi hör att barnen uttrycker tankar om sina alster, både att de vill berätta självmant och när vi ställer frågor.

 

Hur gör vi?.

Vi delar oss i två mindre grupper.

Vi har skapande aktiviteter flera gånger i veckan.

Vi låter barnen bekanta sig med ateljéns utbud.

Vi undervisar i olika tekniker och låter barnen pröva sig fram, många gånger. 

Vi visar barnen hur de kan fotografera sina alster.

Vi använder oss av appen Ritplatta.

Vi prövar att dokumentera i "bokform" i appen Book Creator, tillsammans med barnen.

Vi dokumenterar i lärlogg för grupp varje dag.

Vi dokumenterar i enskilda lärloggar för att synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vi reflekterar över hur det går med undervisning och lärandet i vårt reflektionsunderlag, en gång per vecka.

Vi har anammat idéer från b.la Stina Braxells bok Skapande barn. Skolverkets Skapa och Kommunicera samt Vygotskij tankar utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  Att i undervisningen ge barnen verktyg för att uttrycka sig i bildspråket samt att estetik ses som ett sätt att kommunicera och är ett redskap för meningsskapandet .

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18