👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2021-01-13 08:27 i Träkvista skola Ekerö
Etik
Grundskola 8 Religionskunskap
Etik - religion

Innehåll

Uppgifter

 • Etiskt Dilemma

 • Etiskt dilemma

 • Etik och moral uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik

Bedömningsaspekter

E
C
A
Olika perspektiv
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Belyser någon moralisk frågeställning ur något perspektiv
Belyser någon moralisk frågeställning ur några olika perspektiv
Belyser någon moralisk frågeställning ur flera olika perspektiv och sätter frågan i ett större sammanhang.
För- och motargument
Använder något enkelt för- och motargument
Använder några för- och motargument
Använder flera för- och motargument
Fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande
Underbygger vid enstaka tillfällen argumenten med hjälp av fakta eller konkretiseringar
Underbygger emellanåt argumenten med hjälp av relevanta fakta eller konkretiseringar och/eller logiskt resonerande
Underbygger ofta argumenten med hjälp av relevanta fakta eller konkretiseringar och logiskt resonerande
Etiska begrepp
Använder något relevant etiskt begrepp med precision
Använder några relevanta etiska begrepp med precision
Använder flera relevanta etiska begrepp med precision
Etiska modeller
Använder någon grundläggande princip i någon etisk modell
Använder några etiska modellers grundläggande principer
Använder några etiska modellers grundläggande principer i relevanta sammanhang