👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-01-13 08:40 i Solskenet Örebro
Förskola

Innehåll

Barnen hittade ett pussel med vårt solsystem och snabbt väcktes ett stort intresse för alla planeter hos flera av barnen. Det blev många frågor kring rymden som vi behövde få svar på tillsammans. 

Syfte:

Att tillsammans ta reda på hur det ser ut i rymden och lära oss mer om planeterna på olika sätt. Att genom att spinna vidare på deras intresse och skriva ner deras tankar och funderingar och med olika material skapa där barnen får använda sin fantasi, föreställningsförmåga, arbeta med olika material och tillsammans i gruppen hjälpas åt att skapa. 

Hur:

Vi kommer fånga upp intresset när det kommer på tal, på våra samlingar kommer vi prata mer om rymden och gå igenom planeterna en och en. Vi har hittat en tecknad film om Paxi i rymden som är ett rymdprogram från ESA som på en ett enkelt och tydligt sätt lär oss mer om rymden. Under hösten tillverkade vi egna små rymdraketer av toalettrullar, papper och paljetter där barnen fick möjlighet att både klippa själva och använda limpistol. Vi kommer också att tillverka rymdhjälmar av kartonger och en större raket av olika material. 

Vi kommer även leta i både böcker och på nätet för att hitta den information vi söker tillsammans med barnen. 

När:

Detta kommer ske både under samlingarna, på planerade stunder och när tillfälle ges. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18