Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Energi, Ljud & Ljus - vt21

Skapad 2021-01-13 09:19 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Energi Ljud - Akustik Ljus - Optik

Innehåll

 

 

Ämne: Fysik

Årskurs: 8

Energi, ljud och ljus

Syfte

        Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

        Genomföra systematiska undersökningar i fysik.

        Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

        Energins flöde från solen genom naturen och samhället.

        Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

        Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

        Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

        hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

        ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg

        fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, t.ex. inom sjukvård och informationsteknik

Konkreta mål för dig som elev

 

Energi s. 302-323

1.     Känna till energiprincipen.

2.     Känna till olika energiformer.

3.     Kunna ge exempel på olika energiomvandlingar. Tex. I kroppen, en bensinmotor, en TV, i gröna växter, m.m.

4.     Beskriva olika former av förnybar energi.

5.     Göra jämförelser mellan förnybara och icke förnybara energikällor.

6.     Kunna redogöra för begreppen i begreppslistan.

 

Ljud: s. 74-91, 94

7.     Veta vad ljud är och hur det bildas.

8.     Veta hur ljudet sprids och förstå orsaken till skillnaden i hastighet i olika ämnen.

9.     Kunna redogöra för begreppen i begreppslistan.

10.  Veta vad som gör att toner kan låta olika (ljudstyrkan och hur ljust/mörkt det låter)

11.  Örat och hörseln. Uppbyggnad, delar och funktion.

 

Ljus s. 130-143, 146-163

12.  Veta vad ljus är, hur det sprids och dess hastighet.

13.  Kunna redogöra för begrepp som infallsvinkel, reflektionsvinkel, normal, brytningsvinkel och brännpunkt samt övriga begrepp i begreppslistan.

14.  Veta hur och varför ljus bryts i olika ämnen.

15.  Känna till totalreflektion och hur det används i tekniska lösningar.

16.  Känna till ljuset brytbrytning i konkava och konvexa linser.

17.  Veta varför föremål har olika färger och vad olika färger är.

Bedömning

Genom samtal och diskussioner under arbetets gång samt skriftligt prov kommer vi bedöma hur du:

        samtalar om och diskuterar frågor som rör ämnet genom att bidra och föra diskussionen framåt

        drar slutsatser kopplar slutsatser till teorier och modeller

        förklarar begreppen med hjälp av egna bilder och ord

Undervisning

        Genomgång

        Diskussioner

        Laboration och demonstration

        Reflektioner och bearbetning

Så här kommer du få visa vad du lärt dig.

 

 

        Skriftliga prov

        Muntligt

        Laborationsrapport

 

     

 

 

 

 

 

Vecka

 Ti

On

To

2 - Energi

 

 

 

3

Läsläxa s. 302-309

 

 

4

Läsläxa s. 310-317

 

Prov Energi
sid 302-323

5 – Ljud

Ljud
Läsläxa s.74-81
Studi?

 

 

6

Läsläxa s.82-92
Studi?

 

 

7 - Ljus


Prov Ljud

 

 

8

Läsläxa s.138-143,

Studi!

 

 

10

Läsläxa s.143-148

Studi!

 

 

11

Läsläxa s.149-160

 Studi?

 

 

12

 

 

 Prov Ljus sid 130-163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Begrepps- och checklista

 

Energi

        Energiprincipen

        Elektrisk energi, rörelseenergi, värmeenergi, kärnenergi, strålningsenergi, kemisk energi, lägesenergi

        Energiomvandling

        Verkningsgrad

        Förnybar respektive icke förnybar energi

        Biobränsle, jordvärme, bergvärme, luftvärme, vindkraft, solenergi

        Fossila bränslen, växthuseffekten, kärnkraft

 

Ljud

        Ljudvågor, förtätningar/förtunningar, vibrationer, atomkrockar

        Ljudkälla

        Vakuum

        Ljudvall

        Ljudets hastighet i olika ämnen

        Svängning, frekvens/ Hertz, våglängd, hög och låg ton, tonhöjd

        Ultraljud, infraljud

        Dopplereffekt

        Amplitud, stark och svag ton, våghöjd, Decibel

        Resonans, resonanslåda

        Ekolod

 

Örat

        Örats delar och funktion. Kunna följa ett ljud från ljudkälla till hjärnan

 

Ljus

        Hur ljus rör sig, sprids och dess hastighet

        Ljus kan reflekteras

        Ljus kan absorberas

        Hur ljus bryts och varför (i speglar och linser)

        Konkav, konvex

        ROGGBIV (spektralfärgerna)

        Optisk täthet

        Normalen, brännpunkt, brännvidd

        Infallsvinkel, reflektionsvinkel, brytningsvinkel

        totalreflektion, fiberoptik

        Objektiv, okular, bländare, närsynthet, översynthet

 

        Varför föremål har olika färger, spektrum

        Konvex och konkav. Linser och speglar

        Elektromagnetisk strålning och laser

        Polariserat ljus

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: