👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning - Distansundervisning

Skapad 2021-01-13 09:43 i Fuxernaskolan Lilla Edet
"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela".
Grundskola 7 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om att vi människor formar och formas av vår omgivning och att vi har anpassat oss efter de förutsättningar som finns där vi bosätter oss. Vi kommer att lära oss om varför människor bor där de bor, hur befolkningen fördelar sig beroende på olika faktorer samt hur vi har förflyttat oss.

Innehåll

Uppgifter i arbetsområdet

I uppgifterna kommer vi att börja med att svara på frågor om befolkningsfördelning. Vi ska luska i varför det kommer sig att människor inte är utspridda jämnt över jordens yta. 

Befolkningsmängden ökar. Vad händer då?

Den ojämna fördelningen av människor i städer och på landsbygden.

Demografi - Befolkningslära. Att studera en befolkning.

Demografi - Hur har befolkningen det egentligen?

 

Arbetssätt

Eftersom vi börjar vår undervisning på distans så kommer vi att jobba med Gleerups så att alla har material tillgängligt för de uppgifter vi ska jobba med. 

Filmer

Världens befolkning (sli.se)

Folkmängd och befolkningstäthet (sli.se)

Den Demografiska transitionen (Youtube)

Sveriges befolkning (sli.se)

Uppgifter

 • Ord och begrepp

 • Världens befolkning ökar

 • Var bor människorna? Del 1

 • Var bor människorna? Del 2

 • Befolkningslära - Ordförståelse

 • Befolkningslära - Den demografiska transitionen

 • Befolkningspyramider

 • Landanalys - Mår befolkningen bra?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9