👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2021-01-13 10:18 i Blästadsskolan särskola Linköping
Under läsåret kommer vi att arbeta med språklig medvetenhet i form av stavelser, rim, motsatser, synonymer, sammansatta ord, ental och flertal, begynnelseljud, kategorisering, sekvenser och händelseförlopp. Vi kommer att arbeta med stenciler, appar på ipaden, memory med motsatsord, rimord och synonymer, titta på filmklipp, läsa olika böcker så som "Petter och hans 4 getter". Arbetet redovisas genom att delta på lektioner, spela memory, ett litet prov samt att skriva en egen saga med rim och andra ord vi arbetat med.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med språklig medvetenhet i form av stavelser, rim, motsatser, synonymer, sammansatta ord, begynnelseljud. Vad mycket roligt man kan göra med våra ord! :)

Innehåll

* Beskrivning av arbetsområdet:

Arbeta med vår språkliga medvetenhet är viktigt för att tex. kunna se samband i olika språkliga grupperingar. 

Vi arbetar för att öka ordförrådet. Vi kan böja på ett ord på olika sätt, hitta rimord, flera ord kan ha samma betydelse. En ny värld öppnar sig när vi tittar närmare på detta, en saga blir mer levande ju mer vi kan beskriva och berätta. Den kan också bli lite rolig om vi får in lite rim. 

* Du ska känna till följande begrepp: 

 • ord, motsatsord, rim, synonym, en, ett, flera.

* Du kommer att lära dig genom att: 

 • arbeta med sammansatta ord, motsatsord, synonymer, begynnelseljud och rim
 • klappa stavelser i både givna och i stunden aktuella ord och namn
 • använda olika återkommande metoder i inlärningen såsom spel, lyssna- och rytmövningar, muntliga genomgångar, appar på ipaden och arbetsblad.
 • Läsa, dramatisera och lyssna på sagor, rim och ramsor som ex "Petter och hans 4 getter". 

 

* Du visar vad du lärt dig genom att: 

 • Delta på lektioner
 • Arbeta med arbetsbladen 
 • Skriva en egen saga
 • Spela memory med synonymer, motsatsord och rim.
 • Ett litet prov på vad du lärt dig. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  4-6