Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva formella brev

Skapad 2021-01-13 10:10 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att kunna argumentera för sin åsikt på ett sansat sätt, och att anpassa sitt språk till den det berör, är jätteviktigt i dagens - eller kanske framförallt i morgondagens - samhälle. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att skolan “ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” - du ska tränas i att tycka! Vi kommer därför att träna på att skriva formella brev, och i dessa argumentera för en åsikt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med texttypen formella brev (och e-mail), eftersom det faktiskt är en genre du kommer att stöta på många gånger i olika sammanhang. Vi kommer att gå igenom texttypen, läsa olika exempel och träna på att skriva formellt, sedan kommer du att få skriva ett brev där du argumenterar för eller emot distansundervisning för högstadiet. 

 

Syfte

Genom undervisningen ges du förutsättningar att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Bedömningsunderlag

Jag kommer att bedöma ditt formella brev. Du behöver både tänka på att anpassa ditt språk efter texttypen, men också att argumentera för din åsikt.

 

Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

 • Kunna anpassa dig till texttypen och den tänkta mottagaren.

 • Kunna ange citat och källor på korrekt sätt.

 

Uppgift

Du ska skriva ett formellt brev med mottagaren grundskolechef Gustaf Malmberg. Ditt ärende ska gälla en av följande två saker:

 • distansundervisning för högstadiet pga. coronapandemin (för eller emot)
  eller

 • de inställda nationella proven (varför det är bra eller dåligt)

I ditt brev ska du hänvisa till minst en källa. Förslag på källor kopplat till de olika ämnena finns i Classroom.Matriser

Sv SvA
Formellt brev

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1
Skriva ett formellt brev
Du behöver träna mer på att skriva ett formellt brev. T ex behöver du anpassa din text mer till texttypen eller till språkliga normer.
Du har skrivit ett formellt brev med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit ett formellt brev med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit ett formellt brev med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Aspekt 2
Citera och källhänvisa
Du behöver träna mer på att citera och att använda källor.
När du använder citerar och använder källor så gör du det på ett i huvudsak fungerande sätt.
När du använder citerar och använder källor så gör du det på ett relativt väl fungerande sätt.
När du använder citerar och använder källor så gör du det på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: