👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk VT År 5

Skapad 2021-01-13 11:12 i Hannaskolan Grundskolor
Matte Borgen Direkt, 6A kap 1-2
Grundskola 6 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om bråk. Vi ska lära oss att storleksordna bråk samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk. Vi ska också förstå och kunna använda blandad form samt förkorta bråk.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När vi har jobbat färdigt med detta arbetsområde ska du kunna:

 • Läsa av och skriva tal i bråkform
 • Veta vad som menas med täljare och nämnare.
 • använda begreppen bråkform och blandad form.
 • jämföra och storleksordna bråk
 • addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
 • multiplicera och dividera ett bråk med ett heltal
 • förkorta bråk
 • Kunna räkna ut en viss del av ett antal t. ex. en tredjedel av 18.

 

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Parsamtal
 • Självstudier och tillämpningsövningar i bok i dator
 • Lösa problemlösningsuppgifter med bl.a. EPA metoden.

Bedömning

Ni kommer visa era kunskaper och förmågor....

 • Vid samtal.
 • Vid diagnoser och prov.
 • Vid arbete enligt EPA (enskilt, par och redovisning för alla).
 • Genom att rita, skriva, använda plockisar eller symboler.

Uppgifter

 • År 5 Matematik Träna inför prov 12/2

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6