Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism(V.2 - V.12)

Skapad 2021-01-13 12:10 i Hedängskolan F-6 Sandviken
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Vi utökar nu vårt kunskapsområde med de två största asiatiska religionerna: hinduism och buddhism. Vi kommer att läsa om hur man lever som hindu/buddhist, viktiga berättelser, symboler, traditioner, gudar, levnadsregler och utövandet utav religionerna. Hinduismen och buddhismen har gemensamt ursprung.

Innehåll

Jag kommer bedöma din förmåga att:

jämföra hinduism och buddhism och visa på likheter och skillnader mellan religionerna,

förklara centrala tankar så som återfödelse och karma inom hinduismen,

visa på hur kastsystemet kan påverka människors liv i Indien och i Sverige och visa på religiösa skäl till att många hinduer är vegetarianer,

visa hur buddhisters tro på karma och Nirvana kan hänga ihop med meditation och olika levnadsregler,

När ni jobbar på Gleerups kom ihåg att även gå in på de länkade sidorna som finns på vissa ID!

När ni är klar med ”veckans mål” så använder ni Studi.  Ämne: Religion - Österländska religioner, börja med Hinduismen (börja med den vänstra spaltens filmer) och Buddhismen v. 6.

V. 2 Berättelser (från på Gleerups) ”Ramayana” och ”Berättelsen och sången” Diskuterar i klassen om innebörden i de olika sagorna, vad kan vi lära oss…etc.

       Gleerups: ID: a873 (Begreppa filmer med quiz) läs även igenom begreppen på den sidan.

       ID: a300 ”En mycket gammal religion” och a575 ”Centrala tankar inom hinduismen”

V.3 Gleerups: ID:a651 ”Heliga skrifter”

       Övning 1: Repetition och reflektion – del 1 (Unikum)

       Klar så jobbar ni med Hinduismens filmer/quiz på Studi

V.4 Jag läser ”Berättelsen om Ganesha och hans huvud” Vi diskuterar i klassen om skillnader mellan gudar i andra religioner.

       Gleerups: ID a772 ”Många gudar”, ID: a639 ”Heliga handlingar” och ID:a475 ”Fester”

Genomgång Övning 1 (Svaren läggs ut på Lärlogg)

       Klar så jobbar ni med Hinduismens filmer/quiz på Studi

V.5 Gleerups: ID: a645 ” Kast – att dela in människor i grupper”

       Övning 2: Repetition och reflektion – del 2 (Unikum)

       Gleerups: ID: a672 ”Sammanfattning” + filmen på sidan.

       Klar så jobbar ni med Hinduismens filmer/quiz på Studi

V.6 Genomgång Övning 2 (Svaren läggs ut på Lärlogg)

Start Buddhismen Jag läser ”Berättelsen om Siddharta Gautama – Buddha” och ser en kort film om Buddhismen.

Gleerups: ID: a116 (”Begreppa filmer” + quiz), ID: a670 ”Buddhismen sprids” och

ID: a711 “Karma och återfödelse”

       Klar så jobbar ni med Buddhismens "häfte + frågor" och/eller filmer/quiz på Studi

V.7 Gleerups: ID:365 ” De fyra ädla sanningarna”, ID: a192 ” Religion utan gud”

       Övning 3 Repetition och reflektion – del 3” (Unikum)

       Klar så jobbar ni med Buddhismens "häfte + frågor" och/eller filmer/quiz på Studi

V.8 Jag läser ”Berättelsen om sköldpaddan som inte kunde tiga” Vi diskuterar texten tillsammans.

       Gleerups: ID: a759 ”De heliga skrifterna”, ID: a708 ” Heliga platser”, ID: a195 ”Högtider under året”, ID: a 815 ”Riter genom livet”

      Genomgång av övning 3

       Klar så jobbar ni med Buddhismens "häfte + frågor" och/eller filmer/quiz på Studi

V.10 Gleerups: ID: a819 ”Buddhismens olika riktningar”

       Övning 4 Repetition och reflektion – del 4” (Unikum)

       Gleerups: ID: a624 ”Sammanfattning” + filmen på sidan

v. 11 Genomgång av övning 4

        Repetition av Hinduismen och Buddhismen

V.12 Repetition av Hinduismen och Buddhismen

        Prov

 

Uppgifter

  • Övning 1 Repetition och reflektion 1

  • Övning 2 Repetition och reflektion 2

  • Övning 3 Repetition och reflektion 3

  • Övning 4 Repetition och reflektion 4

Matriser

Re
Hinduism och Buddhism(V.2 - V.12)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriver och förklarar
  • Re  E 6
Beskriver kortfattat de flesta av Hinduismens och Buddhismens centra urkunder (skrifter), riter och tankegångar "Beskriver"
Beskriver och förklarar (varför) Hinduismens och Buddhismens central urkunder (skrifter, riter och tankegångar "Beskriver och visar på samband"
Beskriver och förklarar (varför) Hinduismens och Buddhismens central urkunder (skrifter, riter och tankegångar "Beskriver och visar på samband och generella mönster"
Resonerar
  • Re  E 6
  • Re  E 6
Beskriver två likheter och skillnader mellan hinduism och buddhismen samt en skillnad och en likhet mellan dessa religioner och de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) "För enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner"
Beskriver detaljerat tre likheter och skillnader mellan hinduism och buddhismen samt två skillnader och en likhet mellan dessa religioner och de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) "För utvecklande resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner"
Beskriver detaljerat tre likheter och skillnader mellan hinduism och buddhismen samt två skillnader och en likhet mellan dessa religioner och de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) Drar egna slutsatser kring de viktigaste likheterna och skillnaderna och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för individen och samhället "För utvecklande och nyanserande resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner"
Undersöker
Undersöker hur religioner kan påverkas av samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva samband med underbyggda resonemang
  • Re  E 6
Ger ett exempel på hur religionen (hinduismen, buddhismen) påverkar/påverkat samhället eller människors sätt att leva. "Beskriver enkla samband med enkla och delvis underbyggda resonemang"
Ger två exempel på hur religionen (hinduismen, buddhismen) påverkar/påverkat samhället eller människors sätt att leva. "Beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt underbyggda resonemang"
Ger två exempel på hur religionen (hinduismen, buddhismen) påverkar/påverkat samhället eller människors sätt att leva och peka på religionens möjligheter och problem för att lösa framtidens utmaningar. "Beskriver förhållandevis komplexa samband med underbyggda välutvecklande och väl underbyggda resonemang"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: