👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur om vintern

Skapad 2021-01-13 11:56 i Tollarps skola Kristianstad
Djur på vintern.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad är årstider för något? Vad gör alla djur på vintern? Varför syns inga myror och var är alla björnar? Varför flyttar vissa fåglar och vart tar de vägen?

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna beskriva kännetecknen för olika årstider, samt kunna namnen för de olika årstiderna
 • känna till vad några vilda djur i Sverige gör för att klara vintern
 • kunna ge exempel på djur som går i ide/vinterdvala
 • kunna ge exempel på djur som anpassar sig för att klara vintern och beskriva vad de gör
 • känna till skillnaden mellan flytt- och stannfåglar, samt namnge några vanliga stannfåglar

Undervisning

Vi ska: 

 • göra en lista/tankekarta som utgångspunkt för vad ni vet
 • läsa böcker och se på filmer om hur olika djur klarar vintern
 • diskutera/samtala gemensamt i helklass och i mindre grupper 
 • skriva enskilda och gemensamma texter
 • skapa bilder
 • genomföra undersökningar/observationer

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • namnge årstiderna och beskiva deras olika kännetecken
 • återge vilka strategier olika djur har att klara vintern
 • förklara skillnaderna mellan stann- och flyttfåglar, samt namnge några vanliga stannfåglar
 • delta aktivt i diskussioner och samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Djur om vintern

Grundläggande
Utmaning
Däggdjur
Jag känner till att några djur går i ide under vintern och kan namnge något sådant djur.
Jag kan ge olika exempel på hur djur i Sverige anpassar sig till vintern, och jag kan para ihop något djur med dess anpassning.
Fåglar
Jag känner till att vissa fåglar flyttar på vintern medan andra stannar. Jag kan namnge någon stannfågel.
Jag känner till att vissa fåglar flyttar på vintern och kan förklara varför. Jag kan namnge flera vanliga fåglar som stannar kvar i Sverige.
Årstidsväxlingar
Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur man kan skilja på de olika årstiderna, samt namnge årstiderna.
Jag kan med mer detaljer förklara hur man kan skilja på de olika årstiderna, samt namnge årstiderna i rätt ordning.
Förmåga att delta i samtal/diskussioner
Jag har deltagit i samtal och diskussioner, gemensamt i helklass och i mindre grupp.
Jag har deltagit aktivt i samtal och diskussioner, gemensamt i helklass och i mindre grupp.