👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2021-01-13 11:53 i Fuxernaskolan Lilla Edet
En deckare som innehåller miljö- och personbeskrivning. Den ska också skrivas på två språk som en tvillingbok.
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk
Nu är det dags att skriva en deckare. Denna deckare ska ni skriva som en tvillingbok. Texten ska vara på svenska och på ert modersmål.

Innehåll

Ni ska skriva en deckare med 5 kapitel. Varje kapitel har en egen uppgift. Inför varje uppgift kommer vi att ha genomgång tillsammans.

Ni ska skriva texten på två språk, svenska och ert modersmål. Ta hjälp av modersmålslärare eller någon ni känner för texten på modersmål så den också blir bra.

Lycka till!

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar inför varje kapitel.
 • Eget arbete med stöttning av mig.

Bedömning

 • Aktiva på genomgångar
 • Er egen text när den är färdig. I matrisen ser ni vad ni ska tänka på när ni skriver.

 

Uppgifter

 • Introduktion och Kapitel 1 Huset

 • Kapitel 2 Grannar

 • Kapitel 3 Inbrottet

 • Kapitel 4 Festen

 • Kapitel 5 Allt väl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Huset

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Miljöbeskrivning
I min text är huset beskrivet utifrån några delar i uppgiften.
I min text är huset beskrivet utifrån nästan alla delar i uppgiften.
I min text är huset beskrivet utifrån alla delar i uppgiften.
Personbeskrivning
Min text beskriver någon av personerna.
Min text beskriver någon av personerna på ett bra sätt.
Min text beskriver personerna utifrån uppgiften.
Gleerup
Jag har inte gjort alla delarna i uppgiften.
Jag har gjort de flesta av delarna i uppgiften.
Jag har gjort alla delarna i uppgiften.
Festen
Min text beskriver inte festen utifrån uppgiften.
Min text beskriver festen utifrån delar i uppgiften.
Min text beskriver festen utifrån uppgiften.

Språkriktighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Meningsbyggnad
I min text är ibland orden i fel ordning i meningarna som kan störa läsningen
I min text är ofta orden i rätt ordning i meningarna och som inte stör läsningen.
I min text är alltid orden i rätt ordning i meningarna.
Stavning
Min text har stavfel som stör läsningen.
Min text har några stavfel som inte stör läsningen.
Min text har inga stavfel.
Dialog
Mina dialoger är inte tydligt återgivna.
Mina dialoger är ibland tydligt återgivna.
Mina dialoger är tydligt återgivna.