Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5. Johannes Förskolor Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

Skapad 2021-01-13 12:09 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Hållbara relationer - Strategier och förmågor - Matematiskt tänkande - Språk och berättande.

Innehåll

termin start år 2021

 

Vi vill fördjupa oss i matematiskt tänkande, språk/berättande och strategier/förmågor. 

Vi behöver utmana och ge barnen matematiska begrepp. Forskning runt små barn och matematik visar att det finns brister i grundförståelsen exempel: stor, större, störst och liten, mindre, minst och framför- bakom, under-på, olika begrepp som triangel, rektangel mm. 

I studion fortsätter vi att arbeta med staden och skogen i olika tidsperspektiv (dåtid, nutid, framtid) samt i olika dimensioner: tredimensionellt, digitalt, i olika skalor samt mäta och jämföra. 

I ateljén kommer vi arbeta med barns strategier och förmågor i samband med hållbara relationer till oss själv-varandra, skogen-staden. Vi kommer filma, fotografera, teckna, måla, berätta, skriva eller rita ner våra olika upptäckter och läroprocesser. 

I rörelseprojektet fördjupar vi det matematiska tänkandet med framför-bakom, först-sist-mitt i mellan osv. Vi kommer använda olika metoder, exempel orientering/tipsrunda/bana där rörelse, matematiskt tänkande, instruktioner, skriftspråk och sammarbetesövningar ingår. 

I pedagogernas reflektioner och dokumentationer ser vi att vi har arbetat med matematiskt tänkande exempelvis utomhus med tyngd/balans/fart samt i studion med tidsperspektiv, kartor, skala mm.

 

Studion har börjat projekten med återblickar/reflektioner av deras kooperativa stadsplaner och analoga/digitala berättelser. Vi har reflekterat framåt för att få se var barnen intressen är inom stadsplaner. Barnen vill gärna fortsätta skapa stadsplaner och bygga.  Kan de med hjälp av Greenscreen får "gå in" i deras analoga stad? Barnen uttrycker vikten av att plocka skräp och renhållning, det vi gör idag har en inverkan framåt (tid). Barnen har tidigare ritat staden, kan de bygga den tredimensionellt?

När vi reflekterade över projektarbetet i ateljén så ville barnen göra allting igen. Det är svårt för barnen att förstå hur de ska kunna utveckla projektet vidare. Pedagogernas tolkning blir att de är väldigt intresserade och engagerade och vill fortsätta. Vi behöver ge dem nya utmaningar (kunskaper) Vilka tekniker finns i olika material? Vilka kunskaper vill vi pedagoger att de ska provar på? Erövra? Får alla våra barn likvärdiga förutsättningar? Det kommer vara viktigt inför skolstart att vi ger de barn som behöver göra om flera gånger tid till det, och de som inte kan eller vill skriva sin berättelse ska få möjlighet att dansa eller uttrycka den på något av de andra 100-språken. 

Vi upplever att barnen fortfarande är intresserade av projekten rörelse, staden, skogen mm.

I ateljén kommer vi använda bilder och filmer för att fantisera/föreställa/problematisera hur en stad kommer se ut och fungera utan människor. Behöver skogen/naturen människor? behöver människor skogen/naturen?  hur får barnen och vi hopp om en hållbar värld? materiellt och socialt. 

Studion kommer gå på stadsvandringar, jämföra städer från andra länder. Vad ser vi nu som vi inte sett tidigare? fortsätta på evolutions spåret. Vad tror vi händer i framtiden/ den nya evolutionen.?

 

Ute kommer vi att fortsätta med hinderbanor och miljöfrågeställningar i alla dess former. 

Men också utmana barnen mer i matematiskt tänkande, varför går det fortare nedåt än upp för backen? Vad gör väglag och väder för skillnad på svårighetsgrad? Vad kan man själv göra för att klara av vissa moment lättare?

 

Vi kommer fördjupa oss i matematiskt tänkande, rörelse, strategier och förmågor, hållbara relationer mellan  människor och natur. Vi vill utmana barnens matematiska språk med fler begrepp och symboltänk/förståelse.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: