Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska 9C VT21 första perioden

Skapad 2021-01-13 12:31 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grupparbete om novellanalys
Grundskola 9 Svenska
Svenska författare har skrivit noveller i alla tider och nu ska vi fördjupa oss i novellgenren genom att läsa, analysera och skriva noveller. Vi läser ett flertal noveller, några gemensamt och några enskilt. Du fördjupar dig i en novell, som du analyserar och tillsammans med några klasskamrater presenterar ni er analys. Du skriver också en egen novell, där du kan inspireras av någon av de noveller vi läst.

Innehåll

Innehåll

Vi går igenom några begrepp, som du har nytta av under arbetet med noveller. Vi läser sedan några noveller gemensamt och analyserar dem i klassen. Novellerna är:

 • Han hade grön kostym av Clara Pehrson
 • Rita Rubinstein åker tunnelbana i den bästa av världar av Anita Goldman
 • Att döda ett barn av Stig Dagerman

Hela klassen läser enskilt sju noveller av svenska författare. Det är följande texter:

 • Kyssen och Pälsen av Hjalmar Söderberg
 • Far & jag av Pär Lagerkvist
 • Mötet av Anna Ström
 • Anställningsintervjun av Gunder Andersson
 • Tandborsten av Anna Wahlgren
 • Elixir av  Alejandro Leiva Wenger

 

Du och din grupp tilldelas sedan en novell, som ni tillsammans analyserar. Ni använder de frågeställningar och begrepp, som vi arbetat med när vi läst och analyserat noveller i helklass.

Ni förbereder och genomför en muntlig redovisning, då ni ingående och detaljerat redogör för vad ni kommit fram till. Ni läser också en liten bit ur novellen högt för att visa vad ni menar. Er redovisning är väl genomtänkt och väl förberedd.

Ni lyssnar också på de andra gruppernas redovisningar.

Du skriver en egen novell.

 

Mål

Du lär dig vilka typiska drag en novell har.

Du lär dig olika berättartekniska begrepp och tekniker samt att känna igen dem i novellerna du läser.

Du kan analysera en novell.

Du kan redovisa muntligt inför klassen eller en del av klassen.

Du kan skriva en egen novell, som har novellens typiska drag.

 

Material

Novellerna ovan.

 

Bedömning

Muntligt deltagande i samtal och diskussioner kring texter i klassrummet.

Gruppredovisning av novell - analys och muntlig redovisning

Egen novell

Uppgifter

 • Skriv egen novell

 • Novellanalys i grupp

Matriser

Sv
Novellanalys i grupp - muntlig redovisning

Analys

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Du läser novellen med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Du läser novellen med gott flyt och visar god läsförståelse.
Du läser novellen med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse.
Du gör en enkel sammanfattning av novellens innehåll.
Du gör en utvecklad sammanfattning av novellens innehåll.
Du gör en väl utvecklad sammanfattning av novellens innehåll.
Du gör en enkel analys av personer, miljö, tid och språk.
Du gör en utvecklad analys av personer, miljö, tid och språk.
Du gör en väl utvecklad analys av personer, miljö, tid och språk.
Du redogör på ett enkelt sätt för berättartekniken i novellen.
Du redogör på ett utvecklat sätt för berättartekniken i novellen.
Du redogör på ett väl utvecklat och detaljerat sätt för berättartekniken i novellen.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i novellerna.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i novellerna.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i novellerna.
Du läser upp en bit av novellen, men ditt citat är inte kopplat till din analys.
Du använder citat för att ge stöd åt din analys.
Du använder väl valda citat för att ge stöd åt din analys.

Muntlig redovisning

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Du förbereder och genomför en enkel muntlig redovisning av en novellanalys i grupp.
Du förbereder och genomför en utvecklad muntlig redovisning av en novellanalys i grupp.
Du förbereder och genomför en välutvecklad muntlig redovisning av en novellanalys i grupp.
Redovisningen har i huvudsak fungerande struktur och innehåll. Den har en tydlig inledning och avslutning.
Redovisningen har relativt väl fungerande struktur och innehåll. Den har en tydlig och passande inledning och avslutning.
Redovisningen har en väl fungerande struktur och innehåll och den har en passande och intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du talar relativt fritt utifrån stödord. Du har viss publikkontakt.
Du talar fritt utifrån stödord och har god publikkontakt.
Du talar fritt utifrån stödord och har mycket god publikkontakt.
Du använder ett fungerande språk.
Du formulerar dig väl.
Du formulerar dig väl och använder ett effektivt och effektfullt språk.

Sv
Novell

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Texten är för kort.
Texten är enkel och ganska kort. Du berättar och staplar händelser på varandra. Din text saknar intresseväckande detaljer.
Texten är relativt utvecklad. Du försöker förmedla en upplevelse. Din text har relativt tydligt fokus.
Texten är utvecklad. Du förmedlar en upplevelse. Din text har tydligt fokus.
Gestaltande beskrivning
person-, miljöbeskrivning, fånga en stämning, målande språk, liknelser, metaforer
Texten saknar beskrivningar.
I texten finns enkla beskrivningar. Vid enstaka tillfällen använder du målande språk.
I texten finns passande beskrivningar. Du använder målande språk.
I texten finns välfunna och medvetna beskrivningar. Du använder ett målande språk, t ex metaforer och liknelser.
Din text är inte en typisk novell.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.

Struktur

Sammanhang och styckeindelning
Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå.
Din text är enkelt uppbyggd. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Du har en relativt passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ganska bra ihop. Texten är sammanhängande.
Du har en passande dramaturgi i din text. Början och slut passar t.ex. ihop. Texten är sammanhängande.
Du glömmer att dela in i stycken.
Styckeindelningen fungerar överlag.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
>
>
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: